licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

KontaktWykaz prac w kategorii: Finanse i bankowość

Tytuł pracy Rodzaj Stron
Bankowość internetowa Licencjacka 74
Biznesplan Zaliczeniowa 17
Fundusze poręczeniowe Magisterska 77
Gwarancja bankowa Magisterska 108
Hipoteka Licencjacka 52
Instytucjonalne formy zabezpieczenia banku przed ryzykiem Zaliczeniowa 32
Leasing i rynek leasingowy w Polsce Artykuł naukowy 85
Leasing jako forma finansowania inwestycji Magisterska 72
Ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych (na przykładzie) Artykuł naukowy 77
Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa Licencjacka 66
Podatek rolny i jego funkcjonowanie Magisterska 71
Pojęcie i funkcje pieniądza Zaliczeniowa 28
Polityka fiskalna, jej wpływ na gospodarkę kraju i oddziaływanie na budżet państwa Magisterska 89
Prawo podatkowe Licencjacka 36
Przemiany jakościowe w banku elektronicznym (na przykładzie) Magisterska 94
Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym Licencjacka 55
Ryzyko bankowe Zaliczeniowa 32
Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie) Magisterska 100
Zarządzanie wizerunkiem firmy na podstawie wybranych przedsiębiorstw Licencjacka 59
Zasady działania banku spółdzielczego Magisterska 74