Ekran Twojego urządzenia może być zbyt mały by wyświetlić treść poprawnie. Spróbuj obrócić urządzenie.

Tematy prac licencjackich i magisterskich - Finanse i bankowość

Identyfikator Tytuł Rodzaj Stron
15 Podatek rolny i jego funkcjonowanie Magisterska 71
23 Bankowość internetowa Licencjacka 74
33 Zasady działania banku spółdzielczego Magisterska 74
54 Przemiany jakościowe w banku elektronicznym (na przykładzie) Magisterska 94
58 Ryzyko bankowe Zaliczeniowa 32
64 Instytucjonalne formy zabezpieczenia banku przed ryzykiem Zaliczeniowa 32
84 Zarządzanie wizerunkiem firmy na podstawie wybranych przedsiębiorstw Licencjacka 59
198 Pojęcie i funkcje pieniądza Zaliczeniowa 28
249 Gwarancja bankowa Magisterska 108
252 Leasing i rynek leasingowy w Polsce Artykuł naukowy 85
268 Biznesplan Zaliczeniowa 17
273 Prawo podatkowe Licencjacka 36
293 Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym Licencjacka 55
318 Fundusze poręczeniowe Magisterska 77
605 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie) Magisterska 100
606 Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa Licencjacka 66
607 Leasing jako forma finansowania inwestycji Magisterska 72
608 Ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych (na przykładzie) Artykuł naukowy 77
618 Polityka fiskalna, jej wpływ na gospodarkę kraju i oddziaływanie na budżet państwa Magisterska 89
620 Hipoteka Licencjacka 52
647 Faktoring jako forma finansowania przedsiębiorstw Magisterska 92
664 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku na przykładzie ING Bank Śląski Licencjacka 74
665 Wpływ ryzyka operacyjnego na wartość pozycji rynkowej banku Magisterska 121