licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

KontaktWykaz prac w kategorii: Pedagogika

Tytuł pracy Rodzaj Stron
Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej Licencjacka 67
Agresja wśród dzieci i młodzieży Licencjacka 33
Czasopisma edukacyjne - "drogowskaz" przyszłej kariery, czy ściąga do egzaminu? Na podstawie młodzieżowego czasopisma edukacyjnego „Cogito” Artykuł naukowy 14
Die günstigste Periode für den Fremdsprachenerwerb Licencjacka 40
Dominacja dziecka nad rodzicem Licencjacka 67
Dysfunkcje rodziny przyczyną umieszczania dzieci w domach dziecka Magisterska 95
Funkcje internetu jako medium Licencjacka 48
Funkcje społeczno-wychowawcze świetlic szkolnych Magisterska 84
Funkcjonowanie dzieci z dysleksją w szkole Licencjacka 62
Inicjatywy przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Głuchołazy Magisterska 76
Koncentracja uwagi na lekcji matematyki Licencjacka 73
Konflikt w rodzinie Dyplomowa 14
Kryzys i anomia jako blokada rozwoju młodzieży Zaliczeniowa 4
Ocena sytuacji rodzinnej w opinii kobiet doświadczających przemocy fizycznej Licencjacka 62
Pojecie opieki i jej znaczenie w pedagogice i relacjach społecznych Zaliczeniowa 13
Prawo dziecka do wychowania i zabawy w twórczości polskich pisarzy żyjących w XVI i XVII wieku Magisterska 67
Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym na przykładzie wolontariuszy i streetworkerów Magisterska 90
Przemoc wobec dzieci i dorosłych Magisterska 72
Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do roli ucznia Magisterska 111
Rola komunikacji w rodzinie Licencjacka 41
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci Magisterska 94
Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród uczniów Licencjacka 65
Sytuacje konfliktowe w pracy nauczyciela Magisterska 80
Szkolne witryny internetowe Licencjacka 52
Teoretyczne podstawy oddziaływań terapeutyczno – wychowawczych Zaliczeniowa 7
Upośledzenie umysłowe Artykuł naukowy 25
Wiedza o przyrodzie nieożywionej w polskiej literaturze Magisterska 91
Wpływ gier komputerowych na powstanie zachowań agresywnych wśród młodzieży Licencjacka 64
Współpraca nauczyciela z rodzicami, jako istotny czynnik wspomagający rozwój dziecka Zaliczeniowa 40
Współpraca szkoły z rodziną w latach 1981-2001 Magisterska 65
Zabawa dziecka w twórczości J.J. Rousseau oraz innych pisarzy Magisterska 67
Zachowania agresywne dzieci w wieku wczesnoszkolnym Magisterska 68
Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży szkolnej Licencjacka 60