Ekran Twojego urządzenia może być zbyt mały by wyświetlić treść poprawnie. Spróbuj obrócić urządzenie.

Tematy prac licencjackich i magisterskich - Pedagogika

Identyfikator Tytuł Rodzaj Stron
1 Agresja wśród dzieci i młodzieży Licencjacka 33
36 Prawo dziecka do wychowania i zabawy w twórczości polskich pisarzy żyjących w XVI i XVII wieku Magisterska 67
49 Wiedza o przyrodzie nieożywionej w polskiej literaturze Magisterska 91
50 Zabawa dziecka w twórczości J.J. Rousseau oraz innych pisarzy Magisterska 67
77 Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród uczniów Licencjacka 65
86 Przemoc wobec dzieci i dorosłych Magisterska 72
113 Funkcje internetu jako medium Licencjacka 48
118 Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej Licencjacka 67
122 Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży szkolnej Licencjacka 60
125 Wpływ gier komputerowych na powstanie zachowań agresywnych wśród młodzieży Licencjacka 64
144 Kryzys i anomia jako blokada rozwoju młodzieży Zaliczeniowa 4
145 Teoretyczne podstawy oddziaływań terapeutyczno – wychowawczych Zaliczeniowa 7
146 Dysfunkcje rodziny przyczyną umieszczania dzieci w domach dziecka Magisterska 95
203 Funkcje społeczno-wychowawcze świetlic szkolnych Magisterska 84
205 Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do roli ucznia Magisterska 111
217 Konflikt w rodzinie Dyplomowa 14
218 Rola komunikacji w rodzinie Licencjacka 41
288 Współpraca szkoły z rodziną w latach 1981-2001 Magisterska 65
299 Funkcjonowanie dzieci z dysleksją w szkole Licencjacka 62
302 Szkolne witryny internetowe Licencjacka 52
361 Die günstigste Periode für den Fremdsprachenerwerb Licencjacka 40
420 Ocena sytuacji rodzinnej w opinii kobiet doświadczających przemocy fizycznej Licencjacka 62
421 Inicjatywy przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Głuchołazy Magisterska 76
432 Koncentracja uwagi na lekcji matematyki Licencjacka 73
489 Czasopisma edukacyjne Artykuł naukowy 14
491 Pojecie opieki i jej znaczenie w pedagogice i relacjach społecznych Zaliczeniowa 13
492 Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym na przykładzie wolontariuszy i streetworkerów Magisterska 90
495 Upośledzenie umysłowe Artykuł naukowy 25
505 Współpraca nauczyciela z rodzicami, jako istotny czynnik wspomagający rozwój dziecka Zaliczeniowa 40
599 Zachowania agresywne dzieci w wieku wczesnoszkolnym Magisterska 68
603 Sytuacje konfliktowe w pracy nauczyciela Magisterska 80
612 Dominacja dziecka nad rodzicem Licencjacka 67
622 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci Magisterska 94
638 Sposób spędzania czasu wolnego dzieci w wieku 6-8 lat Licencjacka 47
642 Aktywność ruchowa dzieci w wieku szkolnym Licencjacka 56