licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

KontaktWykaz prac w kategorii: Ekonomia

Tytuł pracy Rodzaj Stron
Źródła pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej Magisterska 103
Analiza struktury płac w przedsiębiorstwie X Magisterska 83
Bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce Licencjacka 56
Bezrobocie młodzieży Zaliczeniowa 6
Bezrobocie w Polsce Licencjacka 50
Bezrobocie w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego Magisterska 78
Bezrobocie w Unii Europejskiej Magisterska 66
Bilans płatniczy Zaliczeniowa 13
Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim Magisterska 98
Działalność i ryzyko kredytowe na przykładzie wybranych polskich banków Magisterska 76
Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw Magisterska 82
Fair Trade Magisterska 153
Formy przeciwdziałania bezrobociu – analiza porównawcza miast akademickich Wrocław i Szczecin Magisterska 77
Franchising i źródła jego finansowania Magisterska 70
Handel elektroniczny jako rodzaj działalności gospodarczej Licencjacka 60
Joint venture formą inwestycji na rynkach zagranicznych Licencjacka 50
Karty płatnicze Licencjacka 59
Karty płatnicze jako forma rozliczeń pieniężnych Licencjacka 64
Koncepcja monetarystyczna Miltona Friedmana Magisterska 131
Konkurencja i współpraca banków Magisterska 110
Konkurencja rynkowa na przykładzie koncernu Toyota Magisterska 91
Podział spółek handlowych Zaliczeniowa 13
Polityka cenowa firmy na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej Licencjacka 62
Polityka państwa na rynku pracy Licencjacka 55
Problem bezrobocia i sposoby jego rozwiązywania Magisterska 82
Profesja doradcy zawodowego Magisterska 103
Regionalizacja w gospodarce światowej Artykuł naukowy 20
Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie wybranego Urzędu Pracy Magisterska 87
Rozwój regionalny Mazowsza Magisterska 99
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle źródeł ich finansowania Magisterska 78
Rynek pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Licencjacka 62
Rynek samochodów japońskich Magisterska 85
Strategia Lizbońska a rynek pracy w Polsce Magisterska 68
Szanse dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Artykuł naukowy 18
Wpływ działań giełdy papierów wartościowych na gospodarkę krajową Magisterska 79
Wpływ negocjacji na zachowania rynkowe w warunkach konkurencji niedoskonałej (na przykładzie) Magisterska 111
Zasady ryzyka w ubezpieczeniach Zaliczeniowa 8