Ekran Twojego urządzenia może być zbyt mały by wyświetlić treść poprawnie. Spróbuj obrócić urządzenie.

Tematy prac licencjackich i magisterskich - Ekonomia

Identyfikator Tytuł Rodzaj Stron
66 Bilans płatniczy Zaliczeniowa 13
78 Polityka cenowa firmy na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej Licencjacka 62
83 Analiza struktury płac w przedsiębiorstwie X Magisterska 83
111 Zasady oceny ryzyka w ubezpieczeniach Zaliczeniowa 8
116 Joint venture formą inwestycji na rynkach zagranicznych Licencjacka 50
117 Karty płatnicze Licencjacka 59
124 Bezrobocie w Polsce Licencjacka 50
229 Franchising i źródła jego finansowania Magisterska 70
277 Bezrobocie w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego Magisterska 78
286 Regionalizacja w gospodarce światowej Artykuł naukowy 20
291 Bezrobocie w Unii Europejskiej Magisterska 66
295 Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim Magisterska 98
298 Profesja doradcy zawodowego Magisterska 103
306 Bezrobocie młodzieży Zaliczeniowa 6
309 Konkurencja rynkowa na przykładzie koncernu Toyota Magisterska 91
355 Podział spółek handlowych Zaliczeniowa 13
359 Bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce Licencjacka 56
401 Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw Magisterska 82
402 Strategia Lizbońska a rynek pracy w Polsce Magisterska 68
406 Formy przeciwdziałania bezrobociu – analiza porównawcza miast akademickich Wrocław i Szczecin Magisterska 77
407 Polityka państwa na rynku pracy Licencjacka 55
417 Rynek pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Licencjacka 62
441 Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie wybranego Urzędu Pracy Magisterska 87
442 Źródła pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej Magisterska 103
443 Problem bezrobocia i sposoby jego rozwiązywania Magisterska 82
463 Rozwój regionalny Mazowsza Magisterska 99
465 Szanse dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Artykuł naukowy 18
493 Rynek samochodów japońskich Magisterska 85
528 Działalność i ryzyko kredytowe na przykładzie wybranych polskich banków Magisterska 76
533 Karty płatnicze jako forma rozliczeń pieniężnych Licencjacka 64
535 Handel elektroniczny jako rodzaj działalności gospodarczej Licencjacka 60
539 Wpływ działań giełdy papierów wartościowych na gospodarkę krajową Magisterska 79
550 Fair Trade Magisterska 153
559 Konkurencja i współpraca banków Magisterska 110
565 Koncepcja monetarystyczna Miltona Friedmana Magisterska 131
610 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle źródeł ich finansowania Magisterska 78
615 Wpływ negocjacji na zachowania rynkowe w warunkach konkurencji niedoskonałej (na przykładzie) Magisterska 111
636 Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa Magisterska 83
637 Bankowość elektroniczna jako nowoczesna forma bankowości Magisterska 71
653 Zmiany na polskim rynku pracy Magisterska 104
661 Migracje zarobkowe Polaków Magisterska 117
688 Formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Licencjacka 67
691 Metody oceny efektywności wykorzystania maszyn Artykuł naukowy 22