licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

KontaktWykaz prac w kategorii: Zarządzanie i Marketing

Tytuł pracy Rodzaj Stron
Alianse strategiczne Magisterska 111
Analiza audytu wyrobu Magisterska 77
Analiza strategiczna - metoda 5 sił Portera Licencjacka 58
Aspekty wdrażania systemu CRM na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Licencjacka 57
Bezpieczeństwo i etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem Licencjacka 48
Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej Magisterska 125
Budowa strategii public relations w przedsiębiorstwie Licencjacka 59
Działalność marketingowa na przykładzie wybranego banku Magisterska 96
Etapy przygotowania kampanii promocyjnej przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek Zaliczeniowa 17
Funkcje reklamy społecznej we współczesnych mediach Zaliczeniowa 8
Język reklamy w radiu i telewizji Zaliczeniowa 8
Kierowanie ludźmi w organizacji Licencjacka 56
Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem Magisterska 104
Komunikacja z klientem w urzędzie pocztowym Magisterska 71
Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie firmy X Licencjacka 48
Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie miasta X Magisterska 78
Małe przedsiębiorstwa w systemie gospodarki narodowej Licencjacka 42
Marketing sportowy Magisterska 76
Marketing usług ubezpieczeniowych Magisterska 63
Marketing w internecie Licencjacka 50
Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie Artykuł naukowy 95
Marketingowe działania firmy mające na celu pozyskiwanie lojalności klienta za pomocą programów lojalnościowych Licencjacka 58
Merchandising jako działania ukierunkowane na zdobycie serc i umysłów klientów Artykuł naukowy 17
Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów Magisterska 77
Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym na przykładzie starostwa powiatowego X Magisterska 108
Odbiór reklamy zewnętrznej - badania Zaliczeniowa 26
Optymalizowanie działań w ramach procesów planowania i kontroli Dyplomowa 20
Plan marketingu produktu Licencjacka 51
Planowanie strategiczne Zaliczeniowa 6
Poakcesyjne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Szanse rozwoju po akcesji Zaliczeniowa 19
Polski rynek reklamy Licencjacka 51
Praca brokera Zaliczeniowa 14
Produkty i usługi firmy leasingowej (na przykładzie) Licencjacka 46
Promocja internetowa na przykładzie zimowych ofert turystycznych last minute Licencjacka 43
Promocja miasta na przykładzie miasta X Licencjacka 67
Public relations w Internecie Zaliczeniowa 13
Reklama jako forma usprawniania komunikacji firmy z rynkiem Licencjacka 61
Reklama w internecie Magisterska 115
Rekrutacja pracowników Zaliczeniowa 4
Restrukturyzacja przedsiębiorstw Licencjacka 60
Rodzaje kompetencji kierowniczych Zaliczeniowa 5
Rola i znaczenie public relations w działalności organizacji non-profit Magisterska 101
Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Licencjacka 48
Role zespołowe jako osobiste zasoby pracowników urzędu państwowego Magisterska 87
Rozwój zasobów ludzkich a rozwój przedsiębiorstwa Magisterska 101
Sposób rozwiązywania konfliktów międzyludzkich za pomocą mediacji Dyplomowa 34
Strategia marketingowa firmy (na przykładzie) Licencjacka 51
Strategia marketingowa firmy (na przykładzie) Licencjacka 51
System motywacyjny pracowników (na przykładzie) Magisterska 131
System wynagrodzeń jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie Magisterska 71
Szkolenie pracowników w świetle prawa Magisterska 78
Wizerunek Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych Artykuł naukowy 62
Wpływ działań marketingowych na sprzedaż ubezpieczeń Licencjacka 64
Wpływ reklamy na skuteczność i efektywność transakcji handlowych (na przykładzie) Magisterska 106
Wybrane zagadnienia z marketingu i zarządzania Zaliczeniowa 8
Wykorzsytanie reklamy w biurze turystycznym Licencjacka 59
Wykorzystanie Lean Management w przedsiębiorstwie Licencjacka 42
Wykorzystanie reklamy w kampaniach społecznych Licencjacka 52
Zarządzanie konfliktem Magisterska 116
Zarządzanie nieruchomościami Licencjacka 66
Zarządzanie stowarzyszeniami arteterapeutycznymi na przykładzie miasta X Magisterska 97
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (na przykładzie) Magisterska 92
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X Magisterska 112