Ekran Twojego urządzenia może być zbyt mały by wyświetlić treść poprawnie. Spróbuj obrócić urządzenie.

Tematy prac licencjackich i magisterskich - Zarządzanie i Marketing

Identyfikator Tytuł Rodzaj Stron
16 Rozwój zasobów ludzkich a rozwój przedsiębiorstwa Magisterska 101
37 Restrukturyzacja przedsiębiorstw Licencjacka 60
41 Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Licencjacka 48
42 Szkolenie pracowników w świetle prawa Magisterska 78
44 Zarządzanie nieruchomościami Licencjacka 66
48 System motywacyjny pracowników (na przykładzie) Magisterska 131
52 Produkty i usługi firmy leasingowej (na przykładzie) Licencjacka 46
63 Etapy przygotowania kampanii promocyjnej przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek Zaliczeniowa 17
75 Planowanie strategiczne Zaliczeniowa 6
81 Promocja miasta na przykładzie miasta X Licencjacka 67
85 Budowa strategii public relations w przedsiębiorstwie Licencjacka 59
87 Wykorzystanie reklamy w kampaniach społecznych Licencjacka 52
90 Odbiór reklamy zewnętrznej - badania Zaliczeniowa 26
98 Strategia marketingowa firmy (na przykładzie) Licencjacka 51
99 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (na przykładzie) Magisterska 92
103 Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej Magisterska 125
104 Bezpieczeństwo i etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem Licencjacka 48
105 Analiza strategiczna - metoda 5 sił Portera Licencjacka 58
106 Zarządzanie konfliktem Magisterska 116
108 Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X Magisterska 112
109 Rekrutacja pracowników Zaliczeniowa 4
110 Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie miasta X Magisterska 92
112 Aspekty wdrażania systemu CRM na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Licencjacka 57
119 Reklama jako forma usprawniania komunikacji firmy z rynkiem Licencjacka 61
121 Wpływ działań marketingowych na sprzedaż ubezpieczeń Licencjacka 64
126 Wykorzystanie Lean Management w przedsiębiorstwie Licencjacka 42
127 Marketing w internecie Licencjacka 50
132 Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie firmy X Licencjacka 48
134 Polski rynek reklamy Licencjacka 51
143 Funkcje reklamy społecznej we współczesnych mediach Zaliczeniowa 8
149 Rola i znaczenie public relations w działalności organizacji non-profit Magisterska 101
179 Praca brokera Zaliczeniowa 14
206 Public relations w Internecie Zaliczeniowa 13
212 Małe przedsiębiorstwa w systemie gospodarki narodowej Licencjacka 42
216 Optymalizowanie działań w ramach procesów planowania i kontroli Dyplomowa 20
239 Poakcesyjne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Szanse rozwoju po akcesji Zaliczeniowa 19
258 Plan marketingu produktu Licencjacka 51
269 Wybrane zagadnienia z marketingu i zarządzania Zaliczeniowa 8
280 Marketing usług ubezpieczeniowych Magisterska 63
287 Reklama w internecie Magisterska 115
294 Strategia marketingowa firmy (na przykładzie) Licencjacka 51
304 Kierowanie ludźmi w organizacji Licencjacka 56
305 Komunikacja z klientem w urzędzie pocztowym Magisterska 71
307 Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem Magisterska 104
310 Rodzaje kompetencji kierowniczych Zaliczeniowa 5
354 Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów Magisterska 77
356 Wizerunek Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych Artykuł naukowy 62
357 Marketingowe działania firmy mające na celu pozyskiwanie lojalności klienta za pomocą programów lojalnościowych Licencjacka 58
358 Marketing sportowy Magisterska 76
428 Role zespołowe jako osobiste zasoby pracowników urzędu państwowego Magisterska 87
446 Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie Artykuł naukowy 95
480 Język reklamy w radiu i telewizji Zaliczeniowa 8
510 Alianse strategiczne Magisterska 111
512 Działalność marketingowa na przykładzie wybranego banku Magisterska 96
529 Analiza audytu wyrobu Magisterska 77
532 Wykorzystanie reklamy w biurze turystycznym Licencjacka 59
537 Promocja internetowa na przykładzie zimowych ofert turystycznych last minute Licencjacka 43
538 Zarządzanie stowarzyszeniami arteterapeutycznymi na przykładzie miasta X Magisterska 97
541 Merchandising jako działania ukierunkowane na zdobycie serc i umysłów klientów Artykuł naukowy 17
609 System wynagrodzeń jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie Magisterska 71
614 Wpływ reklamy na skuteczność i efektywność transakcji handlowych (na przykładzie) Magisterska 106
616 Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym na przykładzie starostwa powiatowego X Magisterska 108
621 Sposób rozwiązywania konfliktów międzyludzkich za pomocą mediacji Dyplomowa 34
639 Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w przedsiębiorstwie Magisterska 87
640 Znaczenie szkoleń pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi Magisterska 100
641 Wykorzystanie marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej (na przykładzie) Licencjacka 53
687 Wpływ e-commerce na proces decyzji zakupowej klienta Magisterska 86