Ekran Twojego urządzenia może być zbyt mały by wyświetlić treść poprawnie. Spróbuj obrócić urządzenie.

Tematy prac magisterskich i licencjackich

Identyfikator Tytuł Rodzaj Stron
1 Agresja wśród dzieci i młodzieży Licencjacka 33
2 Podstawowe aspekty drogowego transportu międzynarodowego Licencjacka 42
3 Leszek Kołakowski - w poszukiwaniu prawdy Magisterska 22
4 Międzynarodowa ochrona praw człowieka Magisterska 63
5 Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej na Górnym Śląsku na przykładzie miasta Chorzów Dyplomowa 45
6 Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia Magisterska 69
8 Ciągły, zdalny pomiar zużycia drutu jezdnego sieci trakcyjnej Magisterska 82
9 Rola i znaczenie NATO w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa w latach 1995r.- 2001r. Magisterska 78
10 Oblicza faszyzmu we współczesnej Europie Magisterska 115
11 Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję Zaliczeniowa 5
12 Los dzieci polskich w hitlerowskim systemie zagłady Licencjacka 58
13 Historia i organizacja Senatu RP Dyplomowa 20
14 Opracowanie procesu technologicznego naprawy układu hamulcowego samochodu osobowego Dyplomowa 30
15 Podatek rolny i jego funkcjonowanie Magisterska 71
16 Rozwój zasobów ludzkich a rozwój przedsiębiorstwa Magisterska 101
17 Opis budowy i konfiguracja komputera do pracy z programem PC-Paf Dyplomowa 37
18 Systemy bezpieczeństwa biernego i czynnego w samochodach osobowych Magisterska 78
19 Samorząd terytorialny w II i III Rzeczypospolitej Polskiej Magisterska 91
20 Nowomowa i postnowomowa. Analiza polskiego dyskursu politycznego w latach 1979-1999 na łamach Trybuny Robotniczej i Trybuny Śląskiej. Magisterska 56
21 Pornografia a etyka Zaliczeniowa 3
22 Rzecznik Praw Obywatelskich Magisterska 88
23 Bankowość internetowa Licencjacka 74
24 Giełdy towarowe Magisterska 83
25 Zasada równości podatkowej w podatkach dochodowych Licencjacka 50
26 Przestępstwo zgwałcenia Magisterska 64
27 Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej Licencjacka 61
28 Ochrona posiadania Magisterska 96
29 Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji Magisterska 82
30 Podatek od darowizny Magisterska 72
31 Polski system ubezpieczeń emerytalnych Magisterska 66
32 Prawne aspekty reklamy Licencjacka 66
33 Zasady działania banku spółdzielczego Magisterska 74
34 Dostęp do informacji o środowisku Magisterska 100
35 Prawne i moralne aspekty eutanazji Magisterska 85
36 Prawo dziecka do wychowania i zabawy w twórczości polskich pisarzy żyjących w XVI i XVII wieku Magisterska 67
37 Restrukturyzacja przedsiębiorstw Licencjacka 60
38 Samobójstwa - charakterystyka zjawiska Magisterska 91
39 Usługi detektywistyczne w świetle prawa Magisterska 106
40 RFN jako państwo federalne Magisterska 101
41 Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Licencjacka 48
42 Szkolenie pracowników w świetle prawa Magisterska 78
43 Zjednoczenie Niemiec Magisterska 110
44 Zarządzanie nieruchomościami Licencjacka 66
46 Weksel jako papier wartościowy Licencjacka 49
47 Taktyka przesłuchiwania dzieci Magisterska 91
48 System motywacyjny pracowników (na przykładzie) Magisterska 131
49 Wiedza o przyrodzie nieożywionej w polskiej literaturze Magisterska 91
50 Zabawa dziecka w twórczości J.J. Rousseau oraz innych pisarzy Magisterska 67
51 Darowizna jako umowa przenosząca własność Licencjacka 66
52 Produkty i usługi firmy leasingowej (na przykładzie) Licencjacka 46
53 Ochrona prawa własności - standardy międzynarodowe i polskie Magisterska 120
54 Przemiany jakościowe w banku elektronicznym (na przykładzie) Magisterska 94
55 Przestępstwa komputerowe Magisterska 73
56 Środki ochrony praw człowieka Zaliczeniowa 38
57 Samorząd w II RP Zaliczeniowa 7
58 Ryzyko bankowe Zaliczeniowa 32
59 Równość kobiet i mężczyzn w polskim i międzynarodowym prawie pracy Magisterska 135
60 Przestępstwo oszustwa kredytowego Licencjacka 38
61 Prawo i gałęzie prawa Zaliczeniowa 4
62 Odpowiedzialność prawna osób trzecich w Ordynacji podatkowej Zaliczeniowa 18
63 Etapy przygotowania kampanii promocyjnej przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek Zaliczeniowa 17
64 Instytucjonalne formy zabezpieczenia banku przed ryzykiem Zaliczeniowa 32
65 Dowody osobiste Zaliczeniowa 7
66 Bilans płatniczy Zaliczeniowa 13
67 Arrasy wawelskie Zaliczeniowa 34
68 Odpowiedzialność moralna a odpowiedzialność podatkowa Zaliczeniowa 22
69 Pracownicy samorządowi Zaliczeniowa 26
70 Przestępstwa związane z komercjalizacją seksualności Magisterska 109
71 Służba dyplomatyczna i konsularna Magisterska 106
72 Zagadnienia religijne w przedwojennych rocznikach Magisterska 70
73 Otyłość jako choroba Licencjacka 42
74 System rezerwacji z wykorzystaniem PHP i MySQL Magisterska 76
75 Planowanie strategiczne Zaliczeniowa 6
76 Klasa średnia Zaliczeniowa 4
77 Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród uczniów Licencjacka 65
78 Polityka cenowa firmy na przykładzie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej Licencjacka 62
79 Procesy czarownic Licencjacka 46
80 Projekt bazy danych Zaliczeniowa 4
81 Promocja miasta na przykładzie miasta X Licencjacka 67
82 Europejski Trybunał Sprawiedliwości jako organ regulujący spory w ramach Unii Europejskiej Zaliczeniowa 9
83 Analiza struktury płac w przedsiębiorstwie X Magisterska 83
84 Zarządzanie wizerunkiem firmy na podstawie wybranych przedsiębiorstw Licencjacka 59
85 Budowa strategii public relations w przedsiębiorstwie Licencjacka 59
86 Przemoc wobec dzieci i dorosłych Magisterska 72
87 Wykorzystanie reklamy w kampaniach społecznych Licencjacka 52
88 Przygotowanie do starości Zaliczeniowa 16
89 Wpływ reklamy na rozwój turystyki Licencjacka 66
90 Odbiór reklamy zewnętrznej - badania Zaliczeniowa 26
91 Warunki społeczno gospodarcze rozwoju gminy Licencjacka 69
92 Skuteczność reklamy internetowej Licencjacka 52
93 Projekt sieci bezprzewodowej Licencjacka 51
94 Projekt sieci komputerowej dla średniego przedsiębiorstwa Licencjacka 64
95 Sieci bezprzewodowe Licencjacka 59
96 Praktyczne rozwiązania zabezpieczenia sieci bezprzewodowych Licencjacka 63
97 Osiedlowa sieć WiFi Magisterska 71
98 Strategia marketingowa firmy (na przykładzie) Licencjacka 51
99 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie (na przykładzie) Magisterska 92
100 Zapewnienie homeostazy termicznej ustroju w trakcie zabiegów chirurgicznych Licencjacka 28
101 Dostęp do internetu z wykorzystaniem telefonii komórkowej Licencjacka 51
102 Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy Dyplomowa 30
103 Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej Magisterska 125
104 Bezpieczeństwo i etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem Licencjacka 48
105 Analiza strategiczna - metoda 5 sił Portera Licencjacka 58
106 Zarządzanie konfliktem Magisterska 116
108 Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie przedsiębiorstwa X Magisterska 112
109 Rekrutacja pracowników Zaliczeniowa 4
110 Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie miasta X Magisterska 92
111 Zasady oceny ryzyka w ubezpieczeniach Zaliczeniowa 8
112 Aspekty wdrażania systemu CRM na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Licencjacka 57
113 Funkcje internetu jako medium Licencjacka 48
114 Imprezy masowe - ochrona i zabezpieczanie Licencjacka 53
115 Ochrona informacji niejawnych Zaliczeniowa 3
116 Joint venture formą inwestycji na rynkach zagranicznych Licencjacka 50
117 Karty płatnicze Licencjacka 59
118 Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej Licencjacka 67
119 Reklama jako forma usprawniania komunikacji firmy z rynkiem Licencjacka 61
120 Wykorzystanie internetu przez seniorów Licencjacka 50
121 Wpływ działań marketingowych na sprzedaż ubezpieczeń Licencjacka 64
122 Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży szkolnej Licencjacka 60
123 Bankowość internetowa jako szczególny obszar bankowości elektronicznej Licencjacka 58
124 Bezrobocie w Polsce Licencjacka 50
125 Wpływ gier komputerowych na powstanie zachowań agresywnych wśród młodzieży Licencjacka 64
126 Wykorzystanie Lean Management w przedsiębiorstwie Licencjacka 42
127 Marketing w internecie Licencjacka 50
128 Dzieci pochodzące z rodzin stosujących przemoc i ich funkcjonowanie w społeczeństwie Licencjacka 55
129 Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie Licencjacka 50
130 Gospodarka odpadami komunalnymi w wybranym województwie Licencjacka 70
131 Turystyka biznesowa Licencjacka 53
132 Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie firmy X Licencjacka 48
133 Problematyka mniejszości ormiańskich w Polsce Licencjacka 52
134 Polski rynek reklamy Licencjacka 51
135 Zagrożenia podczas korzystania z sieci Internet Licencjacka 49
136 Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego w firmie X Magisterska 94
143 Funkcje reklamy społecznej we współczesnych mediach Zaliczeniowa 8
144 Kryzys i anomia jako blokada rozwoju młodzieży Zaliczeniowa 4
145 Teoretyczne podstawy oddziaływań terapeutyczno – wychowawczych Zaliczeniowa 7
146 Dysfunkcje rodziny przyczyną umieszczania dzieci w domach dziecka Magisterska 95
147 System wyborów prezydenckich w Polsce Magisterska 71
148 Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej Magisterska 91
149 Rola i znaczenie public relations w działalności organizacji non-profit Magisterska 101
150 Rozrachunki z pracownikami na przykładzie wybranego gimnazjum Licencjacka 55
151 Klasyczny wzór piękna jako wyznacznik kultury i literatury antycznej Zaliczeniowa 14
152 Odbiorca w tekście literackim Zaliczeniowa 25
153 Wiara w słowo - oddanie czy naiwność Zaliczeniowa 10
154 Wpływ cenzury sowieckiej na życie Michaiła Bułhakowa i powieść Mistrz i Małgorzata Magisterska 71
155 Wpływ otyłości na zdrowie Licencjacka 60
164 Zagrożenia naturalne Zaliczeniowa 7
172 Porównanie wyszukiwarek Google i Wolfram Licencjacka 54
173 Projekt sieci komputerowej Licencjacka 51
174 Systemy operacyjne w telefonach komórkowych Licencjacka 55
175 System informatyczny w prokuraturze Magisterska 71
176 Stres w obliczu utraty pracy Licencjacka 40
177 Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich Magisterska 91
178 Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej Magisterska 75
179 Praca brokera Zaliczeniowa 14
180 Analiza dyskursu publicznego wokół pojęcia JP2 Licencjacka 58
181 Wybrane zagadnienia z dziedziny astronomii i astronautyki Artykuł naukowy 82
182 Funkcjonowanie i rozwój systemu transportowego w aglomeracji katowickiej w kontekście Śląskiej Debaty Transportowej 2002 - 2003 Artykuł naukowy 24
183 Wybrane zagadnienia z dziedziny biologii Artykuł naukowy 73
184 Wybrane zagadnienia z dziedziny biologii w odniesieniu do człowieka, jako organizmu żywego Artykuł naukowy 60
185 Wybrane zagadnienia z dziedziny astronomii i astronautyki #2 Artykuł naukowy 55
186 Wybrane zagadnienia z dziedziny nauk o ziemi Artykuł naukowy 48
187 Wybrane zagadnienia z dziedziny fizyki Artykuł naukowy 60
188 Wybrane zagadnienia z dziedziny fizyki #2 Artykuł naukowy 43
189 Prostytucja a etyka Zaliczeniowa 3
190 Rola samorządów w organizowaniu zbiorowego transportu publicznego Artykuł naukowy 34
192 Rozwiązania zarządzania pamięcią w systemie Linux Zaliczeniowa 6
193 Praktyka działania związku komunalnego na przykładzie miasta Świętochłowice i Vancouver (Kanada) Artykuł naukowy 83
194 Analiza przykładów zastosowania systemów płatnego parkowania w kształtowaniu zarządzania ruchem wybranych miast Artykuł naukowy 30
195 Historia miejskiej komunikacji autobuowej w aglomeracji katowickiej Artykuł naukowy 25
196 Finanse samorządu lokalnego Zaliczeniowa 15
197 Nadzór nad samorządem lokalnym Zaliczeniowa 18
198 Pojęcie i funkcje pieniądza Zaliczeniowa 28
199 Zakres działania samorządu terytorialnego Zaliczeniowa 19
200 Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym Zaliczeniowa 25
201 Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie karnym Magisterska 95
202 Profilaktyka zdrowia w rodzinach dotkniętych alkoholizmem Magisterska 54
203 Funkcje społeczno-wychowawcze świetlic szkolnych Magisterska 84
204 Administracja publiczna w II Rzeczypospolitej Magisterska 49
205 Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do roli ucznia Magisterska 111
206 Public relations w Internecie Zaliczeniowa 13
210 Uwarunkowania prawne organizacji drogowego transportu międzynarodowego Dyplomowa 24
211 Przykład organizacji transportu międzynarodowego Zaliczeniowa 9
212 Małe przedsiębiorstwa w systemie gospodarki narodowej Licencjacka 42
213 Wprowadzenie do problematyki sieci komputerowych Dyplomowa 26
214 Podstawy technologii TCP-IP Zaliczeniowa 14
215 Intranet w firmie Zaliczeniowa 4
216 Optymalizowanie działań w ramach procesów planowania i kontroli Dyplomowa 20
217 Konflikt w rodzinie Dyplomowa 14
218 Rola komunikacji w rodzinie Licencjacka 41
219 Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania Zaliczeniowa 17
220 Bazy danych a własność intelektualna Zaliczeniowa 12
221 Analiza funkcji konsularnych z uwzględnieniem rozwiązań polskich Zaliczeniowa 6
222 Istota i znaczenie misji dyplomatycznych w prawie międzynarodowym Zaliczeniowa 6
223 Kobieta jako podmiot uprawniony z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka Zaliczeniowa 17
224 Naczelne i centralne organy administracji państwowej Zaliczeniowa 14
225 Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary Zaliczeniowa 20
226 Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych Licencjacka 29
227 Ochrona baz danych jako prawo sui generis Zaliczeniowa 20
228 Ochrona kumulowana baz danych i jej wyłączenie Zaliczeniowa 16
229 Franchising i źródła jego finansowania Magisterska 70
230 Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zaliczeniowa 11
231 Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska Zaliczeniowa 17
232 Pojęcie i charakter prawny spółki jawnej Zaliczeniowa 23
233 Pojęcie organu administracji Zaliczeniowa 4
234 Prawa kobiet a standardy praw człowieka Zaliczeniowa 12
235 Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych Zaliczeniowa 19
236 Prerogatywy prezydenta RP Zaliczeniowa 2
237 Przemoc domowa wobec kobiet Zaliczeniowa 12
238 Reprezentacja spółki przez 2 członków zarządu przy nabywaniu nieruchomości Zaliczeniowa 11
239 Poakcesyjne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Szanse rozwoju po akcesji Zaliczeniowa 19
240 Środki dyplomatyczne użyte w Zatoce Perskiej w 1990 i 2003 r. w stosunku do Iraku Zaliczeniowa 6
241 Udział organizacji w życiu dyplomatycznym i różnice w tej materii pomiędzy państwem a organizacją Zaliczeniowa 6
242 Zakaz opuszczania kraju jako środek zapobiegawczy Zaliczeniowa 11
243 Zasady prawne ochrony środowiska naturalnego Zaliczeniowa 16
244 Znoszenie barier parataryfowych Zaliczeniowa 20
245 Znoszenie barier pozataryfowych Zaliczeniowa 23
246 Decyzja administracyjna Licencjacka 55
247 Dziedziczenie testamentowe Magisterska 96
248 Fundamentalizm islamski a terroryzm międzynarodowy Magisterska 111
249 Gwarancja bankowa Magisterska 108
250 Imprezy masowe Magisterska 127
251 Karne aspekty naruszenia prywatności Licencjacka 36
252 Leasing i rynek leasingowy w Polsce Artykuł naukowy 85
253 Niezawisłość sędziowska Magisterska 97
254 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowan i odpadów opakowaniowych Magisterska 84
256 Odpowiedzialność Rady Ministrów Magisterska 53
257 Państwo a kościół w latach 1944 - 1989 Magisterska 74
258 Plan marketingu produktu Licencjacka 51
259 Prawa i obowiązki korporacyjne wspólnika w spółce zoo Magisterska 79
260 Prawna ochrona dzieł sztuki Magisterska 98
261 Prawo turystyczne w internecie Magisterska 67
262 Sądy wojskowe w PRL Licencjacka 67
263 Swobodny przepływ pracowników Magisterska 117
264 Umowa najmu Licencjacka 58
265 Umowa przedwstępna Magisterska 108
266 Upadłość podmiotów gospodarczych a ochrona wierzycieli Magisterska 100
267 Zasada swobodnej oceny dowodów w procesie karnym Licencjacka 55
268 Biznesplan Zaliczeniowa 17
269 Wybrane zagadnienia z marketingu i zarządzania Zaliczeniowa 8
270 Organizacja Narodów Zjednoczonych Licencjacka 44
271 Przyszłość polskiej polityki zagranicznej Zaliczeniowa 4
272 Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych Licencjacka 46
273 Prawo podatkowe Licencjacka 36
274 Zmiana statutu spółki akcyjnej Magisterska 67
275 Znak towarowy - wybrane zagadnienia Zaliczeniowa 6
276 Wykorzystanie środków PHARE Magisterska 68
277 Bezrobocie w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego Magisterska 78
278 Komis - podstawy prawne Dyplomowa 25
279 Dzieciobójstwo Magisterska 101
280 Marketing usług ubezpieczeniowych Magisterska 63
281 Przełom w stosunkach polsko-niemieckich Zaliczeniowa 10
282 Prawo do życia Magisterska 69
283 Charakterystyka wybranych diet Magisterska 71
284 Kwestia kobieca na łamach Przeglądu Tygodniowego w latach 1866 - 1880 Magisterska 102
285 Problem zmartwychwstania według pierwszego listu do koryntian Magisterska 84
286 Regionalizacja w gospodarce światowej Artykuł naukowy 20
287 Reklama w internecie Magisterska 115
288 Współpraca szkoły z rodziną w latach 1981-2001 Magisterska 65
289 Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce Magisterska 137
291 Bezrobocie w Unii Europejskiej Magisterska 66
292 Aborcja - podziemie aborcyjne Magisterska 99
293 Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym Licencjacka 55
294 Strategia marketingowa firmy (na przykładzie) Licencjacka 51
295 Dynamika bezrobocia w województwie dolnośląskim Magisterska 98
296 Sport osób niepełnosprawnych Licencjacka 37
297 Technologia uprawy buraka cukrowego na przykładzie wybranych gospodarstw Licencjacka 55
298 Profesja doradcy zawodowego Magisterska 103
299 Funkcjonowanie dzieci z dysleksją w szkole Licencjacka 62
300 Trendy w ewolucji systemów operacyjnych Licencjacka 43
301 Wpływ organizacji Euro 2012 w Polsce na rozwój turystyki Licencjacka 38
302 Szkolne witryny internetowe Licencjacka 52
303 Projekt i opracowanie sklepu internetowego Magisterska 80
304 Kierowanie ludźmi w organizacji Licencjacka 56
305 Komunikacja z klientem w urzędzie pocztowym Magisterska 71
306 Bezrobocie młodzieży Zaliczeniowa 6
307 Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem Magisterska 104
308 Wykorzystanie komunikatorów internetowych w działalności przedsiębiorstw Dyplomowa 40
309 Konkurencja rynkowa na przykładzie koncernu Toyota Magisterska 91
310 Rodzaje kompetencji kierowniczych Zaliczeniowa 5
311 Zawieszenie postępowania administracyjnego Licencjacka 45
312 Dowody w procesie cywilnym Magisterska 87
313 Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym Magisterska 71
314 Dzierżawa pomiędzy osobami fizycznymi Dyplomowa 26
315 Egzekucja administracyjna z rachunku bankowego Licencjacka 56
316 Ekonomiczne prawa człowieka Licencjacka 55
317 Fałszowanie testamentów Licencjacka 51
318 Fundusze poręczeniowe Magisterska 77
319 Grupy kapitałowe Magisterska 89
320 Międzynarodowa polityka gospodarcza państwa Dyplomowa 30
321 Międzynarodowe prawo humanitarne na morzu Magisterska 96
322 Międzynarodowe Sądownictwo Arbitrażowe Zaliczeniowa 20
323 Misje pokojowe NATO - ONZ - OBWE Magisterska 71
324 Nadzór farmaceutyczny Magisterska 86
325 Niedozwolone porozumienia kooperacyjne Licencjacka 52
326 Niezawisłe sądy na tle standardów Unii Europejskiej UE Magisterska 81
327 Obowiązywanie prawa w czasie Magisterska 89
328 Obywatelstwo Unii Europejskiej Licencjacka 56
329 Ochrona pracy kobiet w ciąży Licencjacka 51
330 Ochrona środowiska morskiego w świetle prawa Magisterska 87
331 Odpowiedzialność za katastrofy budowlane Licencjacka 53
332 Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Licencjacka 62
333 Organy spółdzielni Magisterska 76
334 Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym Licencjacka 52
335 Policja w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej Licencjacka 32
336 Prawa i obowiązki małżonków niezależne od ustrojów majątkowych Magisterska 81
337 Prawna ochrona wynalazków Magisterska 95
338 Protokoły w postępowaniu karnym Magisterska 93
339 Przerwa i odroczenie w wykonywaniu kar sądowych Licencjacka 64
340 Przymus bezpośredni w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Magisterska 68
341 Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Magisterska 76
342 Samowola budowlana Magisterska 76
343 Sądowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych Magisterska 86
344 Służebność gruntowa Licencjacka 48
345 Terminowe umowy o pracę Magisterska 83
346 Umowa rachunku bankowego Licencjacka 54
347 Umowy konsensualne w prawie rzymskim Dyplomowa 34
348 Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Magisterska 71
349 Zabezpieczenia nowacyjne Magisterska 111
350 Zasada informacji i konsultacji pracowników Magisterska 83
351 Zasada informowania stron w postępowaniu administracyjnym Dyplomowa 30
352 Zasada legalizmu w prawie karnym Magisterska 95
353 Zatrzymanie w procesie karnym Magisterska 73
354 Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów Magisterska 77
355 Podział spółek handlowych Zaliczeniowa 13
356 Wizerunek Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych Artykuł naukowy 62
357 Marketingowe działania firmy mające na celu pozyskiwanie lojalności klienta za pomocą programów lojalnościowych Licencjacka 58
358 Marketing sportowy Magisterska 76
359 Bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce Licencjacka 56
361 Die günstigste Periode für den Fremdsprachenerwerb Licencjacka 40
362 Repatriacja Polaków z Kazachstanu Magisterska 85
363 Rola multimediów w diagnostyce i terapii pedagogicznej Magisterska 76
364 Adopcja w świetle prawa polskiego Magisterska 71
365 Koncepcje filozoficzne demokracji Magisterska 92
366 Etapy procesu budowlanego Licencjacka 41
367 Fałszowanie znaków pieniężnych Zaliczeniowa 22
368 Gospodarcze procedury celne Licencjacka 61
369 Gospodarka finansowa gminy Magisterska 78
370 Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy Magisterska 83
371 Historia prawa antymonopolowego w Polsce Magisterska 71
372 Izby morskie Licencjacka 51
373 Kara grzywny w prawie karnym skarbowym Magisterska 85
374 KBWE - OBWE Magisterska 104
375 Koncepcje prawa natury Magisterska 58
376 Kontrola celna Magisterska 91
377 Naruszenie miru domowego Licencjacka 43
378 Nieważność decyzji administracyjnej Licencjacka 58
379 Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym Magisterska 111
380 Podziemie niepodległościowe w Polsce Magisterska 92
381 Sytuacja reżysera w III Rzeszy na przykładzie Leni Riefenstahl i G.W. Pabst Dyplomowa 31
400 Analiza rozrachunku pracowników z ZUS-em na podstawie umowy o pracę i innych umów prawnych Magisterska 70
401 Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw Magisterska 82
402 Strategia Lizbońska a rynek pracy w Polsce Magisterska 68
403 Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Magisterska 75
404 Traktat Północnoatlantycki - NATO Licencjacka 67
405 Najwyższa Izba Kontroli Licencjacka 49
406 Formy przeciwdziałania bezrobociu – analiza porównawcza miast akademickich Wrocław i Szczecin Magisterska 77
407 Polityka państwa na rynku pracy Licencjacka 55
408 Proces przekształceń własnonściowych przedsiębiorstw państwowych Magisterska 74
409 Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) Magisterska 78
410 Funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich Licencjacka 58
411 Administracyjne rejestry działalności gospodarczej Licencjacka 58
412 Administracyjno-prawne formy nadzoru budowlanego Licencjacka 56
413 Faszyzm włoski jako przykład władzy totalitarnej XX wieku Licencjacka 60
414 Kierunki ewolucji rolniczych ubezpieczeń społecznych w Polsce Magisterska 122
415 Estetyczne aspekty melancholii Licencjacka 44
416 Podział terytorialny państwa do celów administracyjnych Magisterska 147
417 Rynek pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Licencjacka 62
418 Zagrożenia wynikające z władzy totalitarnej Magisterska 72
419 Zarządzanie ryzykiem płynności banku komercyjnego (na przykładzie) Magisterska 82
420 Ocena sytuacji rodzinnej w opinii kobiet doświadczających przemocy fizycznej Licencjacka 62
421 Inicjatywy przeciwdziałania patologiom społecznym w Gminie Głuchołazy Magisterska 76
422 Osobowość zawodowa policjanta Magisterska 104
423 Poczucie umiejscowienia kontroli a satysfakcja z pracy zawodowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Magisterska 57
424 Autokratyzm a płeć i potrzeba aprobaty społecznej Magisterska 41
425 Bliznięta w komunikacji ze sobą i innymi Licencjacka 51
426 Indywidualizm i kolektywizm w perspektywie rozwojowej Magisterska 60
427 Przeciwprzeniesienie w psychoterapii grupowej Dyplomowa 31
428 Role zespołowe jako osobiste zasoby pracowników urzędu państwowego Magisterska 87
429 Samoocena młodzieży a popularność w klasie Magisterska 87
430 Socjoterapia jako metoda korekcji zachowania na przykładzie świetlicy socjoterapeutycznej Licencjacka 79
431 Spostrzeganie trudności wychowawczych przez uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół społecznych i państwowych Magisterska 57
432 Koncentracja uwagi na lekcji matematyki Licencjacka 73
433 Interwencjonizm państwowy w gospodarce Polskiej w latach 1936 - 1939 - główne formy i efekty Magisterska 98
434 Pomoc społeczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie i w środowisku młodzieżowym Magisterska 77
435 Ekonomia społeczna - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Licencjacka 33
436 Diagnoza przyczyn ubóstwa w Polsce Dyplomowa 26
437 Subkultura hip-hopowa Zaliczeniowa 13
438 Kryzys męskości we współczesnym świecie Zaliczeniowa 12
439 Metody przeciwdziałania bezrobociu kobiet Magisterska 95
440 Budżet gminy na przykładzie Gminy X Magisterska 101
441 Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego na przykładzie wybranego Urzędu Pracy Magisterska 87
442 Źródła pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej Magisterska 103
443 Problem bezrobocia i sposoby jego rozwiązywania Magisterska 82
444 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Magisterska 74
445 Konstytucyjna ochrona wolności sumienia i wyznania Licencjacka 35
446 Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie Artykuł naukowy 95
447 Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu Magisterska 90
448 Ordynacje wyborcze w III RP Magisterska 72
449 Oskarżyciel publiczny Licencjacka 33
450 Oszustwo podatkowe Licencjacka 51
451 Podejrzany i oskarżony w procesie karnym Licencjacka 60
452 Pojęcie „państwa” w prawie międzynarodowym publicznym Zaliczeniowa 15
453 Policja w procesie karnym Magisterska 102
454 Polska racja stanu w XX wieku Magisterska 129
456 Pozycja ustrojowa Senatu w Polsce Magisterska 115
457 Prawne aspekty ochrony wód na szczeblu gminnym Magisterska 91
458 Programy prewencyjne Policji Magisterska 81
459 Przechowywanie i dystrybucja leków Magisterska 84
460 Przestępstwo przeciwko mieniu Magisterska 70
461 Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową Artykuł naukowy 33
462 Przestępstwa przeciwko życiu popełniane przez nieletnich Magisterska 76
463 Rozwój regionalny Mazowsza Magisterska 99
464 Samorząd gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Magisterska 71
465 Szanse dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Artykuł naukowy 18
466 Walka o granice Polski po 1918 roku Zaliczeniowa 16
467 Wszczęcie postępowania upadłościowego Magisterska 108
468 Zakład poprawczy jako miejsce resocjalizacji Magisterska 73
469 Zawarcie i ustanie małżeństwa Magisterska 68
470 Zdolność upadłościowa Magisterska 67
471 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Artykuł naukowy 11
472 Przedstawienie symbolicznego znaczenia przedmiotów na podstawie analizy wybranych nowel Zaliczeniowa 12
473 Portret psychologiczny bohatera literackiego na przykładzie wybranych dzieł Zaliczeniowa 10
474 Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół Zaliczeniowa 12
475 Literackie małżeństwa w oparciu o wybrane przykłady Zaliczeniowa 12
476 Współczesna polszczyzna i jej odmiany Zaliczeniowa 8
477 Wojna trojańska. Omów różne sposoby realizacji tego motywu, odwołując się do literatury, filmu i innych dziedzin sztuki Zaliczeniowa 9
478 Kabaret jako zjawisko z pogranicza teatru literatury Zaliczeniowa 9
479 Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich Zaliczeniowa 9
480 Język reklamy w radiu i telewizji Zaliczeniowa 8
481 Labirynty i ich oblicza na podstawie wybranych utworów literackich. Zaliczeniowa 8
482 Kobieta anioł, kobieta demon - jako źródło inspiracji w literaturze Zaliczeniowa 8
483 Przedstawienie różnych wyobrażeń ludzi dotyczących śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie Zaliczeniowa 12
489 Czasopisma edukacyjne Artykuł naukowy 14
490 Filozofia jako dziedzina poznawcza i praktyczna - specyfika filozoficznego poznawania świata i człowieka oraz jej rola w życiu ludzkim. Artykuł naukowy 6
491 Pojecie opieki i jej znaczenie w pedagogice i relacjach społecznych Zaliczeniowa 13
492 Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym na przykładzie wolontariuszy i streetworkerów Magisterska 90
493 Rynek samochodów japońskich Magisterska 85
494 Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt Licencjacka 47
495 Upośledzenie umysłowe Artykuł naukowy 25
496 Erich Fromm „O sztuce miłości” Zaliczeniowa 8
497 Główne stanowiska i koncepcje ontologiczne w tworzeniu rzeczywistości Zaliczeniowa 7
498 Spór o naturę i istotę człowieka we współczesnej antropologii filozoficznej Zaliczeniowa 7
499 Filozofia, jako dziedzina poznawcza i praktyczna; specyfika filozoficznego myślenia i poznawania rzeczywistości; rola filozofii w życiu ludzkim, jednostkowym, zbiorowym Zaliczeniowa 7
501 Interwencja wojsk rosyjskich w Gruzji Zaliczeniowa 15
502 Komentarze do wypowiedzi bohaterów Wesela Wyspiańskiego Zaliczeniowa 15
503 Narkomania - przyczyny, występowanie, profilaktyka Licencjacka 44
504 Analiza Uczty Platona Zaliczeniowa 8
505 Współpraca nauczyciela z rodzicami, jako istotny czynnik wspomagający rozwój dziecka Zaliczeniowa 40
506 Administracja celna Magisterska 71
507 Wydziedziczenie w prawie polskim Magisterska 91
508 Administracja w prawie energetycznym Magisterska 139
509 Agencje ochrony osób i mienia w świetle prawa Magisterska 117
510 Alianse strategiczne Magisterska 111
511 Dobro dziecka przy rozwodzie Licencjacka 56
512 Działalność marketingowa na przykładzie wybranego banku Magisterska 96
513 Dziedziczenie ustawowe Magisterska 80
514 Bójka i pobicie w prawie karnym Magisterska 119
515 Akcja Wisła Licencjacka 68
516 Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym Magisterska 89
517 Bitwa o Smoleńsk 1632-1634 Magisterska 76
518 Chuligański charakter czynu Licencjacka 71
519 Chuligaństwo stadionowe Magisterska 97
520 Długoterminowe kary pozbawienia wolności Magisterska 119
521 Dodatki mieszkaniowe w świetle prawa Magisterska 76
522 Dowód z przesłuchania stron w procesie cywilnym Magisterska 93
523 Dozwolony użytek w prawie autorskim Magisterska 104
524 Epikureizm i stoicyzm o społeczeństwie i państwie Licencjacka 47
525 Przedstawicielstwo zagraniczne w Polsce Magisterska 93
526 Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Magisterska 78
527 Ochrona służebności w prawie rzymskim Artykuł naukowy 15
528 Działalność i ryzyko kredytowe na przykładzie wybranych polskich banków Magisterska 76
529 Analiza audytu wyrobu Magisterska 77
530 Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi przeznaczonymi na rozwój przedsiębiorstwa Licencjacka 49
531 Wykorzystanie technologii proekologicznych w hotelarstwie Licencjacka 54
532 Wykorzystanie reklamy w biurze turystycznym Licencjacka 59
533 Karty płatnicze jako forma rozliczeń pieniężnych Licencjacka 64
534 Terroryzm islamski Licencjacka 62
535 Handel elektroniczny jako rodzaj działalności gospodarczej Licencjacka 60
536 Istota i metody inwentaryzacji Licencjacka 48
537 Promocja internetowa na przykładzie zimowych ofert turystycznych last minute Licencjacka 43
538 Zarządzanie stowarzyszeniami arteterapeutycznymi na przykładzie miasta X Magisterska 97
539 Wpływ działań giełdy papierów wartościowych na gospodarkę krajową Magisterska 79
540 Konflikty społeczne w Azji Artykuł naukowy 28
541 Merchandising jako działania ukierunkowane na zdobycie serc i umysłów klientów Artykuł naukowy 17
542 Parlament Republiki Czeskiej Zaliczeniowa 7
543 Czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu Magisterska 88
544 Dokumentacja medyczna Artykuł naukowy 64
545 Elektroniczna publikacja aktów prawnych Magisterska 99
546 Etyka zawodowa pracowników administracji publicznej Magisterska 73
547 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony Magisterska 134
548 Europejski nakaz aresztowania Magisterska 103
549 Europejski Trybunał Praw Człowieka Magisterska 113
550 Fair Trade Magisterska 153
551 Interpol Magisterska 72
552 Izrael a bezpieczeństwo na bliskim wschodzie Magisterska 74
553 Józef Piłsudski w podręcznikach szkolnych Magisterska 82
554 Kodeks Karzący Królestwa Polskiego Licencjacka 68
555 Kodeks Stanisława Augusta Magisterska 85
556 Kolegia do spraw wykroczeń Magisterska 109
557 Koncepcje państwa prawa Magisterska 100
558 Konfrontacja w polskim systemie prawnym Licencjacka 19
559 Konkurencja i współpraca banków Magisterska 110
560 Kontrola administracji publicznej w PRL Licencjacka 67
561 Kryminalistyka w procesie identyfikacji osób Licencjacka 63
562 Książka prawnicza we Lwowie Magisterska 112
563 Lech Kaczyński jako prezydent RP Magisterska 110
564 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Licencjacka 53
565 Koncepcja monetarystyczna Miltona Friedmana Magisterska 131
566 Nadużywanie pozycji dominującej Artykuł naukowy 124
567 Nadzór kuratorski nad rodzinami patologicznymi Licencjacka 61
568 Nadzór w spółce akcyjnej Artykuł naukowy 115
569 Niccolo Machiavelli – życie i poglądy Magisterska 98
570 Niezdolność do pracy z powodu choroby Magisterska 96
571 Obrońca w procesie karnym Magisterska 98
572 Obywatelska inicjatywa ustawodawcza Magisterska 110
573 Ochrona danych osobowych w hotelach Licencjacka 40
574 Ochrona dóbr osobistych pracownika Magisterska 92
575 Ochrona zwierząt przez prawo karne Magisterska 78
576 Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe Licencjacka 56
577 Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów Magisterska 93
578 Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowie przewozu Magisterska 135
579 Odpowiedzialność władzy publicznej Magisterska 107
580 Odpowiedzialność za szkody medyczne Magisterska 118
582 Oskarżyciel prywatny Magisterska 73
583 Paserstwo Magisterska 93
584 Piractwo morskie Licencjacka 68
585 Podstęp w procesie karnym Magisterska 96
586 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Magisterska 104
587 Powództwo cywilne w procesie karnym Magisterska 103
588 Prawo do prywatności pracownika Magisterska 92
589 Przesłanki procesu karnego Magisterska 78
590 Przestępczość w zakładach penitencjarnych Magisterska 134
591 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu godzące w środowisko Magisterska 83
592 Przestępstwa urzędnicze Magisterska 84
593 Przestępstwo niealimentacji Magisterska 78
594 Przeszkody małżeńskie Magisterska 103
595 Przetarg w prawie zamówień publicznych Licencjacka 66
596 Status prawny ministra w okresie PRL Licencjacka 49
597 Kobiety w świecie polityki na wybranych przykładach Magisterska 76
598 Znaczenie i rola wysiłku fizycznego w czasie ciąży i po porodzie Licencjacka 59
599 Zachowania agresywne dzieci w wieku wczesnoszkolnym Magisterska 68
600 Rola organizacji i instytucji wobec zjawiska przemocy domowej Magisterska 76
601 Ochrona praw kobiet w zakresie zatrudnienia Licencjacka 57
602 Organizacja i funkcjonowanie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego Magisterska 82
603 Sytuacje konfliktowe w pracy nauczyciela Magisterska 80
604 Wartość sportu w życiu i nauczaniu Jana Pawła II Magisterska 86
605 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie) Magisterska 100
606 Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa Licencjacka 66
607 Leasing jako forma finansowania inwestycji Magisterska 72
608 Ocena źródeł finansowania przedsiębiorstwa notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych (na przykładzie) Artykuł naukowy 77
609 System wynagrodzeń jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie Magisterska 71
610 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle źródeł ich finansowania Magisterska 78
611 Dylematy w realizacji funkcji wychowawczej turystyki Magisterska 83
612 Dominacja dziecka nad rodzicem Licencjacka 67
613 Działalność polityczna Jacka Kuronia Licencjacka 64
614 Wpływ reklamy na skuteczność i efektywność transakcji handlowych (na przykładzie) Magisterska 106
615 Wpływ negocjacji na zachowania rynkowe w warunkach konkurencji niedoskonałej (na przykładzie) Magisterska 111
616 Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym na przykładzie starostwa powiatowego X Magisterska 108
617 Problem nietolerancji wobec obcokrajowców w Polsce Magisterska 70
618 Polityka fiskalna, jej wpływ na gospodarkę kraju i oddziaływanie na budżet państwa Magisterska 89
619 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej Magisterska 53
620 Hipoteka Licencjacka 52
621 Sposób rozwiązywania konfliktów międzyludzkich za pomocą mediacji Dyplomowa 34
622 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci Magisterska 94
623 Analiza systemów odprowadzania spalin dla kotłów gazowych na przykładzie wybranych firm Licencjacka 48
624 Polska polityka bezpieczeństwa po okresie transformacji Licencjacka 52
625 Korupcja w administracji publicznej Licencjacka 52
626 Stosunki między Państwem a kościołem katolickim w Polsce w latach 1989-1997 Licencjacka 50
627 Państwo i prawo w doktrynie islamu Licencjacka 62
628 Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie muru Palestyńsko- Izraelskiego Licencjacka 52
630 Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w UE Licencjacka 53
631 Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem we wstrząsie Dyplomowa 33
632 Współpraca przygraniczna oraz regionalna między Polską a Niemcami po 1989r. Dyplomowa 34
634 Zbrodnia katyńska w stosunkach polsko - rosyjskich Magisterska 89
635 Rodzaje zabezpieczeń w bankowości internetowej Licencjacka 51
636 Analiza strategiczna wybranego przedsiębiorstwa Magisterska 83
637 Bankowość elektroniczna jako nowoczesna forma bankowości Magisterska 71
638 Sposób spędzania czasu wolnego dzieci w wieku 6-8 lat Licencjacka 47
639 Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w przedsiębiorstwie Magisterska 87
640 Znaczenie szkoleń pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi Magisterska 100
641 Wykorzystanie marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej (na przykładzie) Licencjacka 53
642 Aktywność ruchowa dzieci w wieku szkolnym Licencjacka 56
643 Adwokatura w Polsce w XVIII wieku Magisterska 73
644 Daktyloskopia w identyfikacji kryminalistycznej Magisterska 76
645 Autoagresja i samookaleczenia w zakładach karnych Licencjacka 48
646 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego Magisterska 63
647 Faktoring jako forma finansowania przedsiębiorstw Magisterska 92
648 Hipnoza i jej wykorzystanie w procesie karnym Licencjacka 61
649 Migracje ludności - aspekt prawny Licencjacka 46
650 Światowa Organizacja Handlu - geneza i działalność Magisterska 75
651 Wniesienie aportu rzeczowego do spółki Magisterska 95
652 Zamówienia z wolnej ręki Magisterska 69
653 Zmiany na polskim rynku pracy Magisterska 104
654 Oględziny miejsca w procesie karnym Magisterska 67
655 Rada Bezpieczeństwa ONZ Magisterska 104
656 Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji Magisterska 111
657 Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych Magisterska 68
658 Wznowienie postępowania cywilnego Magisterska 86
659 Prawa konsumenta w Unii Europejskiej Magisterska 78
660 Ochrona dóbr osobistych w internecie Magisterska 105
661 Migracje zarobkowe Polaków Magisterska 117
662 Marszałek województwa i zarząd województwa Magisterska 103
663 Kary dyscyplinarne wobec więźniów Licencjacka 48
664 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku na przykładzie ING Bank Śląski Licencjacka 74
665 Wpływ ryzyka operacyjnego na wartość pozycji rynkowej banku Magisterska 121
666 Wybory samorządowe Magisterska 93
667 Adopcja i jej skutki a stan cywilny osoby przysposobionej Magisterska 68
668 Inwestycje w zakresie dróg publicznych Magisterska 98
669 Klauzule abuzywne w polskim systemie prawnym Magisterska 90
670 Odbywanie kary pozbawienia wolności przez kobiety Magisterska 107
671 Osobiste oraz majątkowe prawa i obowiązki małżonków Magisterska 62
672 Podatek akcyzowy Magisterska 96
673 Sekty religijne Magisterska 88
674 Skarga na czynności komornicze Magisterska 74
675 Skazani szczególnie niebezpieczni Magisterska 51
687 Wpływ e-commerce na proces decyzji zakupowej klienta Magisterska 86
688 Formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Licencjacka 67
689 Ergonomia stanowisk pracy Artykuł naukowy 26
690 Korozja metali i stopów Artykuł naukowy 19
691 Metody oceny efektywności wykorzystania maszyn Artykuł naukowy 22
692 Ochrona elektrochemiczna w korozji Artykuł naukowy 18