licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 1

INFORMACJA

Temat pracy:
Agresja wśród dzieci i młodzieży


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 33
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 1
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Agresja jest tym bardziej interesująca dla badaczy, im więcej jej w codziennym życiu i funkcjonowaniu ludzi. Nie tylko wojny, porywanie zakładników, czy przestępczość to wyraz agresji, ale również wzajemne kontakty międzyludzkie coraz częściej są przesycone agresją.

   Pojęcie agresji nie jest łatwe do zdefiniowania. Zachowanie agresywne to bezpośrednie lub pośrednie wyrządzanie szkody. Możliwe jest jednak różne podejście do sposobu interpretacji samej szkody, może ona być także odległa w czasie. Trudności związane ze zdefiniowaniem agresji wynikają również z faktu, że agresja jest interpretowana również jako zachowanie, w którym wyrządzenie krzywdy drugiej osobie jest intencją sprawcy. Część autorów przyjmuje konieczność występowania intencji, a inni nie. W przypadku małych dzieci rzadko ma miejsce intencja powodowania szkody lub zniszczenia, choć już w wieku przedszkolnym dzieci mają świadomość, że skutki ich zachowań mogą być właśnie takie.

   Pierwszy rozdział pracy przedstawia zagadnienia związane z agresją wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono definicję agresji na podstawie literatury przedmiotu. Odniesiono się do agresji szkolnej jako rodzaju agresji proaktywnej. Opisano czynniki, które mają wpływ na zwiększenie agresji wśród młodzieży – skupiono się na rodzinie, alkoholu i środkach odurzających, wpływie grupy rówieśniczej, mediów i internetu.

   Drugi rozdział pracy przedstawia metodologię badań własnych. Przybliżono przedmiot i cel badań, określono hipotezy badawcze, opisano zmienne i wskaźniki. Przybliżono charakterystykę próbki badawczej w oparciu o metrykę, a także scharakteryzowano teren badań.

   Praca nie zawiera prezentacji wyników badań.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY