licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 10

INFORMACJA

Temat pracy:
Oblicza faszyzmu we współczesnej Europie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 349

 
Ilość stron: 115
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 10
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 349

Treść pracy:

    Faszyzm, który okrutnie wstrząsnął Europą dwudziestego wieku, był masowym ruchem politycznym o charakterze skrajnie nacjonalistycznym, zmierzającym do stworzenia państwa totalitarnego. Powstał w zubożałych krajach europejskich jako protest przeciwko rozstrzygnięciom pierwszej wojny światowej. Faszyzm był ideologią ludzi pokonanych, głęboko rozczarowanych i spragnionych odwetu. Opowiadał się zarówno przeciw: demokracji, pluralizmowi partyjnemu, liberalizmowi, parlamentaryzmowi, kapitalizmowi, ideologii lewicowej, a także chrześcijaństwu. Nie tolerował indywidualizmu, humanitaryzmu i racjonalizmu. Chętnie czerpał z rasizmu. Uparcie głosił "dziejową misję" własnego narodu i jego dominację nad innymi narodami. Budował państwo przenikające bezwzględnie we wszystkie dziedziny życia - zarówno publicznego, jak i prywatnego. Wojnę uważał za podstawowe i powszechnie obowiązujące prawo społeczne w życiu międzynarodowym.

   Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie faszyzmu, który jest ustrojem "pogardy dla życia ludzkiego”. Klęska państw faszystowskich w II wojnie światowej, jak i popełnione w jej trakcie masowe zbrodnie położyły kres znaczeniu faszyzmu na europejskiej arenie politycznej. Mimo to nigdy nie został on całkowicie z niej wyeliminowany.

   Całość mojej pracy i wszystkie problemy, które wydawały się dla mnie ważne zawarłam w czterech rozdziałach. W rozdziale I przedstawiłam w zarysie narodziny faszyzmu, który stał się ideologią polityczną o podłożu totalnym. Swoją uwagę zwróciłam na państwa, w których ruch ten znalazł swoje początki. Ostateczną formę przybrał po niekorzystnym dla Niemiec i Włoch "dyktacie wersalskim", nakładającym szereg dotkliwych represji terytorialnych, gospodarczych i militarnych nieprzynoszącym oczekiwanych korzyści. Był to grunt bardzo podatny dla kiełkowania nowej faszystowskiej ideologii.

   Rozdział II „Różne oblicza faszyzmu w Europie”, przedstawia obraz współczesnej Europy, która boryka się z problemem zagrożenia ze strony partii uważanych za neofaszystowskie. Odpowiada na pytanie czy grupy i ruchy społeczne w Polsce mają odcienie ideowe, które odwołują się do wzorów faszystowskich. Czy członkami takich organizacji jest przeważnie młodzież, która nie ma pracy i perspektyw na przyszłość, a swoja frustracje chce wyładować na stworzonym wrogu. I w końcu czy w internecie, gdzie nie brakuje stron, które propagują hasła faszystowskie można uznać problem za groźny? Czy też edukować pokolenia by mniej było głów, do których może trafić faszystowskie przesłanie.

   â€žEuropa przeciw nazizmowi” to trzeci z kolei rozdział mojej pracy. Opisuje w nim Europę, która jest najlepszym gwarantem oporu przeciwko nazizmowi. Przedstawiam sposoby walki młodych, prężnych ludzi, którzy są antyfaszystami z powodu podstawowych wartości ludzkich, a nie poglądów politycznych. Demaskują tych, którzy tolerują i propagują faszyzm. W prasie, na murach naszych miast, gdzie rasistowskie hasła zioną nienawiścią znaleźli się ludzie, których główne założenia to czyste miasta, bez napisów nawołujących do nietolerancji. Naświetlenie problemu i zmiana postaw społecznych to cele, które wyznaczyli sobie aby przeciwstawić się ideologii nazistowskiej. Do wspólnego frontu walki ze współczesnym nazizmem dołączyli katoliccy biskupi zjednoczonej Europy. Rosnąca liczba ugrupowań faszystowskich w Europie zmusiła Kościół do apelu aby ideologia nazistowska i faszystowska nigdy więcej nie zagościła we wspólnym domu narodów Europy.

   Pisząc o narodzinach i walce z faszyzmem nie mogłam pominąć głównych aktorów tej chorej idei, o których opowiada czwarty i ostatni rozdział pracy „Przywódcy ruchów faszystowskich – psychopatologia władzy, modele i mechanizmy”. Można się z niego dowiedzieć, jak w obliczu kryzysu uzyskali oni tak wielkie poparcie wśród społeczeństwa. Jaka wspólna cecha powodowała, że stworzyli państwa, za którym wpływowi uległo miliony obywateli. Poprzez propagandy, umiejętne kierowanie masami i odwoływanie się do haseł narodowych, historii, przeszłości narodu i jego siły, zyskiwali popularność wśród wyborców obiecując odrodzenie i obalenie starego porządku. Ich wodzostwo było więc znakomitym narzędziem mobilizacji mas i utrzymywania ich w tym stanie.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 349
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.