Zapewnienie homeostazy termicznej ustroju w trakcie zabiegów chirurgicznych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 28
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Energia cieplna wyzwala się nieustannie podczas wszystkich procesów jakie podejmowane są przez człowieka, podczas wszystkich przemian biochemicznych zachodzących w jego organizmie i wykorzystywana jest do ogrzewania go. Ilość tej energii wystarcza, by zapewnić organizmowi temperaturę około 37°C, a właśnie w tej temperaturze następuje optymalne działanie enzymów komórkowych. Organizm ludzki posiada również mechanizmy, które zabezpieczają komórki przed większymi skokami temperatury, co zapewnia prawidłowe tempo przebiegu procesów metabolicznych w ramach zmieniających się warunków życia.

Podstawową cechą organizmu człowieka jest zdolność do tak zwanej homeostazy, czyli utrzymania stałości składu ciała, mimo ciągłego pobierania i przetwarzania pożywienia, jak również mimo zmieniających się warunków otoczenia.

Zaburzenia homeostazy są szczególnie niebezpieczne dla organizmu człowieka, a podstawowym zagrożeniem w tym zakresie jest hipotermia. W trakcie operacji często problemem staje się zapewnienie właściwej temperatury ciała pacjenta, co wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym.

Celem pracy jest przedstawienie założeń teoretycznych związanych z analizowanym zagadnieniem i przedstawienie metod przeciwdziałania wychłodzeniu organizmu w trakcie operacji.

Pierwszy z rozdziałów pracy poświęcono przybliżeniu zagadnień związanych z termoregulacją, co jest terminem ściśle związanym z homeostazą. Jak już wspomniano jest to jeden z podstawowych elementów funkcjonowania organizmu człowieka, zapewniający mu optymalne funkcjonowanie. Ten zakres wiedzy jest niezbędny do przedstawienia dalszego zakresu niniejszej pracy.

Zaburzenia termoregulacji i homeostazy są charakterystyczne dla pacjentów w okresie operacji, ale również w okresie pooperacyjnym. Dlatego też zagadnienia związane z utrzymaniem właściwej temperatury ciała powinny być znane przede wszystkim personelowi anestezjologicznemu, ale również wszystkim osobom uczestniczącym w danej operacji. Mimo takiej wiedzy może jednak dojść do sytuacji, w której nastąpi niekontrolowana hipotermia, która w czasie operacji jest szczególnie niebezpieczna dla pacjenta.

Rozdział drugi pracy przedstawia opis zjawiska niekontrolowanej hipotermii podczas zabiegów operacyjnych, jak i szereg aspektów z nią związanych.

W rozdziale trzecim przedstawiono opis przypadku niekontrolowanej hipotermii.

Rozdział czwarty zawiera przedstawienie metod utrzymania właściwej temperatury ciała pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych. W rozdziale skupiono się przede wszystkim na najpopularniejszych urządzeniach i rozwiązaniach, przygotowanych, by realizować takie zadania. Omówienie funkcjonalności takich urządzeń, jak lampy ogrzewające, materace, urządzenia do ogrzewania podawanych pacjentowi płynów, czy dmuchawy regulujące temperaturę na sali operacyjnej, zostało uzupełnione o zdjęcia i schematy tych urządzeń.

Piąty rozdział pracy zawiera omówienie zakresu działań personelu medycznego w aspekcie konieczności ogrzewania ciała pacjenta w okresie operacji.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Otyłość jako choroba
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 42