licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 100

INFORMACJA

Temat pracy:
Zapewnienie homeostazy termicznej ustroju w trakcie zabiegów chirurgicznych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 28
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 100
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

    Energia cieplna wyzwala się nieustannie podczas wszystkich procesów jakie podejmowane są przez człowieka, podczas wszystkich przemian biochemicznych zachodzących w jego organizmie i wykorzystywana jest do ogrzewania go. Ilość tej energii wystarcza, by zapewnić organizmowi temperaturę około 37°C, a właśnie w tej temperaturze następuje optymalne działanie enzymów komórkowych. Organizm ludzki posiada również mechanizmy, które zabezpieczają komórki przed większymi skokami temperatury, co zapewnia prawidłowe tempo przebiegu procesów metabolicznych w ramach zmieniających się warunków życia.

   Podstawową cechą organizmu człowieka jest zdolność do tak zwanej homeostazy, czyli utrzymania stałości składu ciała, mimo ciągłego pobierania i przetwarzania pożywienia, jak również mimo zmieniających się warunków otoczenia.

   Zaburzenia homeostazy są szczególnie niebezpieczne dla organizmu człowieka, a podstawowym zagrożeniem w tym zakresie jest hipotermia. W trakcie operacji często problemem staje się zapewnienie właściwej temperatury ciała pacjenta, co wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym.

    Celem pracy jest przedstawienie założeń teoretycznych związanych z analizowanym zagadnieniem i przedstawienie metod przeciwdziałania wychłodzeniu organizmu w trakcie operacji.

   Pierwszy z rozdziałów pracy poświęcono przybliżeniu zagadnień związanych z termoregulacją, co jest terminem ściśle związanym z homeostazą. Jak już wspomniano jest to jeden z podstawowych elementów funkcjonowania organizmu człowieka, zapewniający mu optymalne funkcjonowanie. Ten zakres wiedzy jest niezbędny do przedstawienia dalszego zakresu niniejszej pracy.

   Zaburzenia termoregulacji i homeostazy są charakterystyczne dla pacjentów w okresie operacji, ale również w okresie pooperacyjnym. Dlatego też zagadnienia związane z utrzymaniem właściwej temperatury ciała powinny być znane przede wszystkim personelowi anestezjologicznemu, ale również wszystkim osobom uczestniczącym w danej operacji. Mimo takiej wiedzy może jednak dojść do sytuacji, w której nastąpi niekontrolowana hipotermia, która w czasie operacji jest szczególnie niebezpieczna dla pacjenta. Rozdział drugi pracy przedstawia opis zjawiska niekontrolowanej hipotermii podczas zabiegów operacyjnych, jak i szereg aspektów z nią związanych.

   W rozdziale trzecim przedstawiono opis przypadku niekontrolowanej hipotermii.

   Rozdział czwarty zawiera przedstawienie metod utrzymania właściwej temperatury ciała pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych. W rozdziale skupiono się przede wszystkim na najpopularniejszych urządzeniach i rozwiązaniach, przygotowanych, by realizować takie zadania. Omówienie funkcjonalności takich urządzeń, jak lampy ogrzewające, materace, urządzenia do ogrzewania podawanych pacjentowi płynów, czy dmuchawy regulujące temperaturę na sali operacyjnej, zostało uzupełnione o zdjęcia i schematy tych urządzeń.

   Piąty rozdział pracy zawiera omówienie zakresu działań personelu medycznego w aspekcie konieczności ogrzewania ciała pacjenta w okresie operacji.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.