licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 101

INFORMACJA

Temat pracy:
Dostęp do internetu z wykorzystaniem telefonii komórkowej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 101
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Telefonia komórkowa jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin gospodarki, przynoszącą na całym świecie ogromne zyski wszystkim uczestnikom tego rynku. Miliardowe dochody wynikają z dużego zainteresowania usługami telefonii komórkowej. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z wygody i mobilności połączeń telefonicznych oferowanej przez sieci GSM, choć istotnym czynnikiem wpływającym na to zainteresowanie jest również w coraz większym stopniu możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych i rozwijanych przez organizacje standaryzacyjne, operatorów telefonii komórkowej i producentów urządzeń mobilnych. Przykładami takich rozwiązań mogą być wiadomości SMS, MMS, czy usługi związane z transmisją danych w sieciach komórkowych.

   Właśnie możliwość transmisji danych między telefonem komórkowym, a urządzeniami operatorów, otwarła możliwość wprowadzenia usługi korzystania z internetu za pośrednictwem telefonów komórkowych. Takie wykorzystanie tych urządzeń mobilnych stanowi obszar zainteresowania niniejszej pracy. Celem pracy jest przedstawienie założeń teoretycznych związanych z korzystaniem z internetu przy użyciu telefonu komórkowego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy poświęcony został podstawowym założeniom związanym z wykorzystaniem telefonów komórkowych do korzystania z internetu. Skupiono się tu na technologiach transmisji danych takich, jak CDS, GPRS, EDGE i UTMS. Przybliżono wymogi techniczne związane z takimi zastosowaniami, jak i przedstawiono operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

   Rozdział drugi nawiązuje do problematyki korzystania z internetu przy wykorzystaniu telefonów komórkowych i komputerów osobistych, czyli rozwiązaniu polegającym na wykorzystaniu komputera PC jako terminala umożliwiającego przeglądanie zasobów internetowych, a telefonu komórkowego, jako urządzenia transmisyjnego, zapewniającego przesył danych między komputerem i siecią internet. W rozdziale skupiono się na zagadnieniach konfiguracji telefonu, połączenia komputera z telefonem i konfiguracją komputera do korzystania z internetu przy takich założeniach.

   Trzeci rozdział pracy, nawiązuje do zagadnień korzystania z internetu przy wykorzystaniu telefonu komórkowego z wbudowaną przeglądarką. Nawiązano tu do technologii WAP, jak i zagadnień związanych z przeglądarkami mobilnymi. Przedstawiono również telefony umożliwiające przeglądanie witryn internetowych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.