Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 69 zł

Opis pracy

Zagrożenia pożarowe definiowane są jako powstanie warunków, przy których zachodzi możliwość powstania niekontrolowanego procesu spalania, który wymaga zorganizowanej akcji do likwidacji pożaru. Należy podkreślić, że świadomość zagrożeń pożarowych i skutków pożarów jest często bagatelizowana, a społeczeństwo najczęściej nie jest świadome, że pożar jest jedną szczególnie niszczycielską siłą i może stanowić ogromne zagrożenie przede wszystkim dla mienia, ale również dla życia osób narażonych na jego działanie.

Szczególnie istotne są zagadnienia pożarnictwa w odniesieniu do zakładów pracy, gdzie przebywają duże grupy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach i wystąpienie sytuacji pożarowej stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Drugą z przyczyn jest również możliwość wykorzystania w zakładach pracy materiałów łatwopalnych w znacznym stopniu utrudniających przeprowadzenie akcji gaśniczej, choć jest to ściśle związane ze specyfiką pracy danego przedsiębiorstwa. Co więcej w aspekcie gaszenia pożarów zakładów pracy, należy pamiętać, że wystąpienie pożaru w przedsiębiorstwie może doprowadzić do utraty ważnych danych, technologii, środków produkcji itp., prowadząc jednocześnie do braku możliwości prowadzenia dalszej działalności. Dlatego też konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty związane z pożarami i zagrożeniami pożarowymi na terenie zakładów pracy.

Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z wybranymi aspektami zagrożeń pożarowych w zakładach pracy, poświęcając szczególną uwagę problematyce metod gaszenia pożarów w tych miejscach. Zagrożenia pożarowe i zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstw w tym zakresie jest często bagatelizowane, a wszelkie działania podejmowane przez pracodawców w tym zakresie wynikają wyłącznie z obowiązku narzuconego przez przepisy bezpieczeństwa, a nie z prawdziwego zrozumienia zagrożeń związanych z możliwością występowania pożarów.

Niniejsza praca składa się z dziewięciu rozdziałów, w których omówiono podstawowe kwestie związane z zagadnieniami odnoszącymi się do pożarów w zakładach pracy. W pierwszym rozdziale nawiązano do aspektów bezpieczeństwa pożarowego w zakładach pracy, gdzie szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze obowiązki pracodawców w tym zakresie. Drugi z rozdziałów pracy odnosi się do kwestii przyczyn powstawania miejscowych zagrożeń w zakładach pracy. Trzeci rozdział odnosi się do przyczyn powstawania pożarów, z kolei czwarty nawiązuje do przyczyn i specyfiki rozprzestrzeniania się pożarów.

Piąty rozdział pracy nawiązuje do procesu spalania i pożaru. Wiedza tego typu jest szczególnie istotna w aspekcie metod gaszenia pożarów, które zostały omówione w dalszych rozdziałach pracy. Należy podkreślić, że specyfika pożaru jest uzależniona od miejsca jego wystąpienia, dlatego w rozdziale szóstym nawiązano do charakterystyki pożarów poddaszy i strychów, a w rozdziale siódmym do specyfiki pożarów w obiektach handlowych i magazynach.

Ważnym zagadnieniem omawianym w niniejszej pracy jest umiejętność właściwego rozpoznania sytuacji pożarowej i nawiązuje do tego rozdział ósmy. Z kolei rozdział dziewiąty poświęcono na omówienie problematyki podstawowych form gaszenia pożarów.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 69 zł.