licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 102

INFORMACJA

Temat pracy:
Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Dyplomowa
Identyfikator pracy: 102
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

    Zagrożenia pożarowe definiowane są jako powstanie warunków, przy których zachodzi możliwość powstania niekontrolowanego procesu spalania, który wymaga zorganizowanej akcji do likwidacji pożaru. Należy podkreślić, że świadomość zagrożeń pożarowych i skutków pożarów jest często bagatelizowana, a społeczeństwo najczęściej nie jest świadome, że pożar jest jedną szczególnie niszczycielską siłą i może stanowić ogromne zagrożenie przede wszystkim dla mienia, ale również dla życia osób narażonych na jego działanie.

   Szczególnie istotne są zagadnienia pożarnictwa w odniesieniu do zakładów pracy, gdzie przebywają duże grupy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach i wystąpienie sytuacji pożarowej stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Drugą z przyczyn jest również możliwość wykorzystania w zakładach pracy materiałów łatwopalnych w znacznym stopniu utrudniających przeprowadzenie akcji gaśniczej, choć jest to ściśle związane ze specyfiką pracy danego przedsiębiorstwa. Co więcej w aspekcie gaszenia pożarów zakładów pracy, należy pamiętać, że wystąpienie pożaru w przedsiębiorstwie może doprowadzić do utraty ważnych danych, technologii, środków produkcji itp., prowadząc jednocześnie do braku możliwości prowadzenia dalszej działalności. Dlatego też konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty związane z pożarami i zagrożeniami pożarowymi na terenie zakładów pracy.

   Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z wybranymi aspektami zagrożeń pożarowych w zakładach pracy, poświęcając szczególną uwagę problematyce metod gaszenia pożarów w tych miejscach. Zagrożenia pożarowe i zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorstw w tym zakresie jest często bagatelizowane, a wszelkie działania podejmowane przez pracodawców w tym zakresie wynikają wyłącznie z obowiązku narzuconego przez przepisy bezpieczeństwa, a nie z prawdziwego zrozumienia zagrożeń związanych z możliwością występowania pożarów.

   Niniejsza praca składa się z dziewięciu rozdziałów, w których omówiono podstawowe kwestie związane z zagadnieniami odnoszącymi się do pożarów w zakładach pracy. W pierwszym rozdziale nawiązano do aspektów bezpieczeństwa pożarowego w zakładach pracy, gdzie szczególną uwagę zwrócono na najważniejsze obowiązki pracodawców w tym zakresie. Drugi z rozdziałów pracy odnosi się do kwestii przyczyn powstawania miejscowych zagrożeń w zakładach pracy. Trzeci rozdział odnosi się do przyczyn powstawania pożarów, z kolei czwarty nawiązuje do przyczyn i specyfiki rozprzestrzeniania się pożarów.

   Piąty rozdział pracy nawiązuje do procesu spalania i pożaru. Wiedza tego typu jest szczególnie istotna w aspekcie metod gaszenia pożarów, które zostały omówione w dalszych rozdziałach pracy. Należy podkreślić, że specyfika pożaru jest uzależniona od miejsca jego wystąpienia, dlatego w rozdziale szóstym nawiązano do charakterystyki pożarów poddaszy i strychów, a w rozdziale siódmym do specyfiki pożarów w obiektach handlowych i magazynach.

   Ważnym zagadnieniem omawianym w niniejszej pracy jest umiejętność właściwego rozpoznania sytuacji pożarowej i nawiązuje do tego rozdział ósmy. Z kolei rozdział dziewiąty poświęcono na omówienie problematyki podstawowych form gaszenia pożarów.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.