Bezpieczeństwo i etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 48
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Niniejsza praca skupia się na problematyce bezpieczeństwa i etyki w zarządzaniu. Aspekt bezpieczeństwa został na łamach pracy ujęty dwojako – zarówno jako bezpieczeństwo funkcjonowania samej organizacji i procesów w niej realizowanych, jak i bezpieczeństwa w ujęciu globalnym. Celem pracy jest przedstawienie aspektów teoretycznych poruszanych zagadnień. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki zarządzania organizacją. Przybliżono pojęcie zarządzania oraz ewolucje teorii zarządzania. Odwołano się do wybranych aspektów zarządzania organizacją.

Drugi rozdział pracy opisuje aspekty bezpieczeństwa i etyki w zarządzaniu. Na łamach niniejszego rozdziału nawiązano do postrzegania pojęcia bezpieczeństwa, czyli do dwóch punktów patrzenia na analizowany problem. W dalszej części rozdziału opisano zarządzanie bezpieczeństwem w odniesieniu do zapewnienia bezpiecznego działania firmy. Nawiązano również do aspektów etyki w zarządzaniu.

Ostatni rozdział pracy nawiązuje do dylematu bezpieczeństwo a etyka. Skupiono się na aspekcie globalnej sytuacji demograficznej oraz aspekcie stosunku do środowiska naturalnego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.

Podobne prace

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 134

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego w firmie X
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 94

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w UE
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 53