licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 104

INFORMACJA

Temat pracy:
Bezpieczeństwo i etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 199 z

 
Ilo stron: 48
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 104
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 199 z

Tre pracy:

    Niniejsza praca skupia się na problematyce bezpieczeństwa i etyki w zarządzaniu. Aspekt bezpieczeństwa został na łamach pracy ujęty dwojako – zarówno jako bezpieczeństwo funkcjonowania samej organizacji i procesów w niej realizowanych, jak i bezpieczeństwa w ujęciu globalnym. Celem pracy jest przedstawienie aspektów teoretycznych poruszanych zagadnień. Praca składa się z trzech rozdziałów.

    Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki zarządzania organizacją. Przybliżono pojęcie zarządzania oraz ewolucje teorii zarządzania. Odwołano się do wybranych aspektów zarządzania organizacją.

    Drugi rozdział pracy opisuje aspekty bezpieczeństwa i etyki w zarządzaniu. Na łamach niniejszego rozdziału nawiązano do postrzegania pojęcia bezpieczeństwa, czyli do dwóch punktów patrzenia na analizowany problem. W dalszej części rozdziału opisano zarządzanie bezpieczeństwem w odniesieniu do zapewnienia bezpiecznego działania firmy. Nawiązano również do aspektów etyki w zarządzaniu.

    Ostatni rozdział pracy nawiązuje do dylematu bezpieczeństwo a etyka. Skupiono się na aspekcie globalnej sytuacji demograficznej oraz aspekcie stosunku do środowiska naturalnego.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 199 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.