Analiza strategiczna - metoda 5 sił Portera

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Praca skupia się na aspektach związanych z wykorzystaniem analizy strategicznej. W kontekście analizowanej problematyki odniesiono się do roli sektora internetowego w działaniu przedsiębiorstw. Przedstawiono specyfikę nowej gospodarki i pojęcie e-biznesu. Odniesiono się do kluczowych modeli działań e-biznesu. Opisano istotę i funkcjonowanie przedsiębiorstwa internetowego.

W dalszej części pracy przedstawiono metody analizy strategicznej jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu strategicznym. Opisano pojęcie i genezę analizy strategicznej, przedstawiono klasyfikacje metod analizy tego typu. Opisano metodę pięciu sił Portera i procedury postępowania w ramach metody. Podjęto próbę przedstawienia zalet i wad oraz obszarów wykorzystania opisywanej metody.

W końcowej części pracy przedstawiony został przykład wykorzystania analizy strategicznej metodą pięciu sił Portera w ramach rynku B2C w Polsce. Przybliżono ogólną charakterystykę rynku B2C. Przeprowadzono analizę rynku B2C według siły przetargowej dostawców, nabywców, według zagrożeń ze strony substytutów, według gróźb wejścia do sektora oraz według rywalizacji w ramach sektora.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Przeciwprzeniesienie w psychoterapii grupowej
Rodzaj pracy: Dyplomowa | Stron: 31

Przestępstwo przeciwko mieniu
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 70

Kobiety w świecie polityki na wybranych przykładach
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 76