licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 105

INFORMACJA

Temat pracy:
Analiza strategiczna - metoda 5 sił Portera


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 105
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Praca skupia się na aspektach związanych z wykorzystaniem analizy strategicznej. W kontekście analizowanej problematyki odniesiono się do roli sektora internetowego w działaniu przedsiębiorstw. Przedstawiono specyfikę nowej gospodarki i pojęcie e-biznesu. Odniesiono się do kluczowych modeli działań e-biznesu. Opisano istotę i funkcjonowanie przedsiębiorstwa internetowego.

   W dalszej części pracy przedstawiono metody analizy strategicznej jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu strategicznym. Opisano pojęcie i genezę analizy strategicznej, przedstawiono klasyfikacje metod analizy tego typu. Opisano metodę pięciu sił Portera i procedury postępowania w ramach metody. Podjęto próbę przedstawienia zalet i wad oraz obszarów wykorzystania opisywanej metody.

   W końcowej części pracy przedstawiony został przykład wykorzystania analizy strategicznej metodą pięciu sił Portera w ramach rynku B2C w Polsce. Przybliżono ogólną charakterystykę rynku B2C. Przeprowadzono analizę rynku B2C według siły przetargowej dostawców, nabywców, według zagrożeń ze strony substytutów, według gróźb wejścia do sektora oraz według rywalizacji w ramach sektora.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.