licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 106

INFORMACJA

Temat pracy:
Zarządzanie konfliktem


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 499

 
Ilość stron: 116
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 106
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 499

Treść pracy:

    Ewolucja teorii zarządzania wykształciła znaczną ilość metod zmierzających do uzyskania efektów pracy zatrudnionych przez organizację osób, zgodnych z oczekiwaniami tej organizacji. Najczęściej problemem, skłaniającym do stosowania poszczególnych metod zarządzania zmierzających do poprawy określonych obszarów wyników, jest niska efektywność, małe zaangażowanie pracowników, niedostateczna kreatywność, brak współpracy lub kooperacja na niskim poziomie itp. Wśród szeregu sprawdzonych i cenionych metod zarządzania, zmierzających do poprawy tych czynników, na uwagę zasługuje koncepcja zarządzania przez konflikt. Konflikt jest pojęciem, które najczęściej kojarzy się ze spadkiem efektywności, jest postrzegany jako sytuacja, która ogranicza możliwości, a nie je rozszerza. Często literatura przedmiotu skupia się na tym jak unikać konfliktów w organizacji pracy przedsiębiorstwa, a w sytuacji ich pojawienia się, jak je zakończyć przy najmniejszych niekorzystnych skutkach dla przedsiębiorstwa. Okazuje się jednak, że zarządzanie przez konflikt może być skuteczną metodą oddziałującą na powstanie korzystnych zmian poszczególnych czynników w organizacji.

   Niniejsza praca skupia się na problematyce zarządzania przez konflikt, a jej celem jest przedstawienie założeń teoretycznych związanych z teoriami poświęconymi tym zagadnieniom. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Rozdział pierwszy pracy skupia się na podstawowych pojęciach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Przedstawiono teorie zarządzania zasobami ludzkimi i pojęcie systemu tego obszaru zarządzania, wraz z jego składowymi. Nawiązano także do komunikacji w przedsiębiorstwie i występującymi barierami w przepływie informacji.

   Drugi rozdział pracy nawiązuje do zagadnienia konfliktu w miejscu pracy. Przedstawiono tu ogólne założenia teoretyczne dotyczące konfliktu, przyczyny konfliktów i ich klasyfikację. Każdy konflikt przebiega inaczej, można jednak mówić o pewnym pojęciu ogólnym, jakim jest dynamika konfliktu, która została omówiona w dalszej części rozdziału. Odniesiono się także do pseudorozwiązań konfliktu i aspektów z nimi związanych.

   Rozdział trzeci skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem konfliktem. Zagadnienia te, to przede wszystkim wywoływanie konfliktu, ograniczanie konfliktu, rozwiązywanie konfliktu oraz negocjacje i mediacje w konflikcie. Przedstawiono także inne metody rozwiązywania konfliktu.

   Czwarty rozdział pracy przedstawia możliwości zastosowania zarządzania konfliktem. Przybliżono podstawowe uwarunkowania zastosowania zarządzania konfliktem, jak i style zarządzania konfliktem. Podsumowaniem zagadnień analizowanych w niniejszej pracy jest przedstawienie zalet i wad omawianej metody zarządzania zasobami ludzkimi.

    Ostatni rozdział pracy omawia zagadnienia związane ze sporem zbiorowym. Opisano tu pojęcie i kluczowe zagadnienia związane z tym tematem. Odniesiono się do sporu zbiorowego i konfliktu grupowego. Przedstawiono etapy rozwiązywania sporu zbiorowego, opisano aspekt rozwiązywania sporów zbiorowych w Polsce.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 499
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.