Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie miasta X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 92
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 139 zł

Opis pracy

Tworzenie wizerunku każdego przedsiębiorstwa, podmiotu lub instytucji jest działaniem zmierzającym do sprowokowania określonych zachowań wśród odbiorców. W przypadku kreowania wizerunku miasta celem działań marketingowych jest zwiększenie popularności miasta jako ośrodka kulturalnego, przemysłowego lub turystycznego.

Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z promocją miasta i posługuje się w tym celu przykładem wybranego. Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy został poświęcony przedstawieniu założeń teorii marketingu miast. Przedstawiono istotę i cele marketingu, odniesiono się do rozwoju teorii marketingu. Przybliżono zakres działań marketingowych oraz znaczenie marketingu w działalności miast.

Drugi rozdział pracy skupia się na podstawowych zagadnieniach związanych z wizerunkiem. Przedstawiono pojęcie wizerunku, rodzaje wizerunku oraz zależności między wizerunkiem, a całościową identyfikacją podmiotu.

Rozdział trzeci skupia się na wybranych aspektach tworzenia wizerunku. Przedstawiono podstawowe czynniki, które wpływają na wizerunek. Kluczowym elementem kształtowania wizerunku jest prawidłowe przeprowadzenie procesu kształtowania wizerunku. Przedstawiono założenia programu kształtowania wizerunku dla analizowanego miasta.

Rozdział czwarty skupia się na dotychczasowych działaniach analizowanego miasta związanych z jego wizerunkiem. Przedstawiono charakterystykę miasta oraz opisano podstawowe działania marketingowe podejmowane przez miasto. Skupiono się na podstawowych cechach miasta, wykorzystanych na potrzeby działań marketingowych, oraz przeszkody związane z kreowanie wizerunku miasta. Przedstawiono również ocenę dotychczasowej orientacji marketingowej miasta.

Piąty rozdział pracy odnosi się do propozycji związanych z tworzeniem wizerunku miasta. Przedstawiono główne czynniki, które umożliwiają tworzenie wizerunku miasta oraz miasta partnerskie. Skupiono się na działaniach promocyjnych podejmowanych przez miasta partnerskie. Przybliżono propozycje w zakresie promocji analizowanego miasta.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 139 zł.

Podobne prace

Promocja miasta na przykładzie miasta X
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 67

Problem zmartwychwstania według pierwszego listu do koryntian
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 84