licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 110

INFORMACJA

Temat pracy:
Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie miasta X


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 349

 
Ilość stron: 78
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 110
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 349

Treść pracy:

    Tworzenie wizerunku każdego przedsiębiorstwa, podmiotu lub instytucji jest działaniem zmierzającym do sprowokowania określonych zachowań wśród odbiorców. W przypadku kreowania wizerunku miasta celem działań marketingowych jest zwiększenie popularności miasta jako ośrodka kulturalnego, przemysłowego lub turystycznego.

   Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z promocją miasta i posługuje się w tym celu przykładem wybranego. Praca składa się z pięciu rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy został poświęcony przedstawieniu założeń teorii marketingu miast. Przedstawiono istotę i cele marketingu, odniesiono się do rozwoju teorii marketingu. Przybliżono zakres działań marketingowych oraz znaczenie marketingu w działalności miast.

   Drugi rozdział pracy skupia się na podstawowych zagadnieniach związanych z wizerunkiem. Przedstawiono pojęcie wizerunku, rodzaje wizerunku oraz zależności między wizerunkiem, a całościową identyfikacją podmiotu.

   Rozdział trzeci skupia się na wybranych aspektach tworzenia wizerunku. Przedstawiono podstawowe czynniki, które wpływają na wizerunek. Kluczowym elementem kształtowania wizerunku jest prawidłowe przeprowadzenie procesu kształtowania wizerunku. Przedstawiono założenia programu kształtowania wizerunku dla analizowanego miasta.

   Rozdział czwarty skupia się na dotychczasowych działaniach analizowanego miasta związanych z jego wizerunkiem. Przedstawiono charakterystykę miasta oraz opisano podstawowe działania marketingowe podejmowane przez miasto. Skupiono się na podstawowych cechach miasta, wykorzystanych na potrzeby działań marketingowych, oraz przeszkody związane z kreowanie wizerunku miasta. Przedstawiono również ocenę dotychczasowej orientacji marketingowej miasta.

   Piąty rozdział pracy odnosi się do propozycji związanych z tworzeniem wizerunku miasta. Przedstawiono główne czynniki, które umożliwiają tworzenie wizerunku miasta oraz miasta partnerskie. Skupiono się na działaniach promocyjnych podejmowanych przez miasta partnerskie. Przybliżono propozycje w zakresie promocji analizowanego miasta.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 349
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.