Aspekty wdrażania systemu CRM na przykładzie wybranych przedsiębiorstw

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 57
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Działalność każdego przedsiębiorstwa rynkowego jest możliwa tylko w oparciu o współpracę z klientami. Żadne przedsiębiorstwo nie funkcjonuje samo dla siebie i nie realizuje działalności, której celem nie byłoby sprzedawanie produktów lub usług klientom. Klienci są więc dla każdego przedsiębiorstwa kluczowym elementem jego funkcjonowania, który warunkuje praktycznie wszystko – od płac w firmie, przez jej zyski, do możliwości rozwoju i ekspansji. Dlatego też niezwykle ważnym elementem w działalności każdej firmy jest odpowiednie podejście do zarządzania kwestiami związanymi z klientami, co oznacza kontakty z klientami, usprawnienie ich obsługi itp. Jednym z elementów niezwykle przydatnych w tego typu działaniach są narzędzia CRM, które stanowią punkt zainteresowania niniejszej pracy. Celem pracy jest zweryfikowanie powszechności i wychwycenie najczęstszych problemów, jakie wiążą się z wdrożeniem systemów CRM w działach marketingowych polskich firm.

Hipotezą badawczą niniejszej pracy jest założenie, że najczęstszymi problemami podczas wdrożenia systemów CRM jest przekroczenie planowanego budżetu wdrożenia. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy poświęcono wprowadzeniu do zagadnień związanych z współczesnym marketingiem. Przybliżono definicję marketingu i pojęć z nim związanych. Określono jakie wyróżnia się rodzaje marketingu. Przedstawiono również znaczenie marketingu w działalności realizowanej przez przedsiębiorstwa. Dokonano oceny sytuacji rynkowej, jak również nawiązano do stanu wdrożenia marketingu.

Drugi rozdział pracy skupia się na współczesnych doświadczeniach związanych z wdrożeniem CRM. Przybliżono definicję systemu CRM oraz aspekty związane z wdrożeniem systemu CRM w przedsiębiorstwie. Każde wdrożenie wiąże się z popełnianiem mniejszych lub większych błędów i na łamach tego rozdziału przedstawiono najczęstsze błędy w trakcie wdrażania systemu CRM. Niemniej jednak wdrożenie systemu przynosi wymierne korzyści, które zostały wymienione w rozdziale. Ostatnia część rozdziału poświęcona została stanowi wdrożenia systemów CRM w Polsce.

Ostatni rozdział pracy skupia się na aspektach związanych z wdrożeniem systemu CRM na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw. Pierwsza część rozdziału poświęcona została założeniom metodologicznym prowadzonych na jego łamach badań – przedstawiono przedmiot i cel badań, problem badawczy, jak również hipotezę, zmienne i wskaźniki. Przybliżono metody, techniki i narzędzia badawcze. W drugiej części rozdziału przedstawione zostały wyniki badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.