licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 112

INFORMACJA

Temat pracy:
Aspekty wdrażania systemu CRM na przykładzie wybranych przedsiębiorstw


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 249 z

 
Ilo stron: 57
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 112
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 249 z

Tre pracy:

    Działalność każdego przedsiębiorstwa rynkowego jest możliwa tylko w oparciu o współpracę z klientami. Żadne przedsiębiorstwo nie funkcjonuje samo dla siebie i nie realizuje działalności, której celem nie byłoby sprzedawanie produktów lub usług klientom. Klienci są więc dla każdego przedsiębiorstwa kluczowym elementem jego funkcjonowania, który warunkuje praktycznie wszystko – od płac w firmie, przez jej zyski, do możliwości rozwoju i ekspansji. Dlatego też niezwykle ważnym elementem w działalności każdej firmy jest odpowiednie podejście do zarządzania kwestiami związanymi z klientami, co oznacza kontakty z klientami, usprawnienie ich obsługi itp. Jednym z elementów niezwykle przydatnych w tego typu działaniach są narzędzia CRM, które stanowią punkt zainteresowania niniejszej pracy. Celem pracy jest zweryfikowanie powszechności i wychwycenie najczęstszych problemów, jakie wiążą się z wdrożeniem systemów CRM w działach marketingowych polskich firm.

   Hipotezą badawczą niniejszej pracy jest założenie, że najczęstszymi problemami podczas wdrożenia systemów CRM jest przekroczenie planowanego budżetu wdrożenia. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy poświęcono wprowadzeniu do zagadnień związanych z współczesnym marketingiem. Przybliżono definicję marketingu i pojęć z nim związanych. Określono jakie wyróżnia się rodzaje marketingu. Przedstawiono również znaczenie marketingu w działalności realizowanej przez przedsiębiorstwa. Dokonano oceny sytuacji rynkowej, jak również nawiązano do stanu wdrożenia marketingu.

   Drugi rozdział pracy skupia się na współczesnych doświadczeniach związanych z wdrożeniem CRM. Przybliżono definicję systemu CRM oraz aspekty związane z wdrożeniem systemu CRM w przedsiębiorstwie. Każde wdrożenie wiąże się z popełnianiem mniejszych lub większych błędów i na łamach tego rozdziału przedstawiono najczęstsze błędy w trakcie wdrażania systemu CRM. Niemniej jednak wdrożenie systemu przynosi wymierne korzyści, które zostały wymienione w rozdziale. Ostatnia część rozdziału poświęcona została stanowi wdrożenia systemów CRM w Polsce.

   Ostatni rozdział pracy skupia się na aspektach związanych z wdrożeniem systemu CRM na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw. Pierwsza część rozdziału poświęcona została założeniom metodologicznym prowadzonych na jego łamach badań – przedstawiono przedmiot i cel badań, problem badawczy, jak również hipotezę, zmienne i wskaźniki. Przybliżono metody, techniki i narzędzia badawcze. W drugiej części rozdziału przedstawione zostały wyniki badań własnych.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 249 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.