licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 113

INFORMACJA

Temat pracy:
Funkcje internetu jako medium


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 249 z

 
Ilo stron: 48
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 113
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 249 z

Tre pracy:

    Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się obecnie medium, także liczba charakteryzuje się nieustannym wzrostem, który nie jest już tak dynamiczny, jak jeszcze przed kilku laty, niemniej jednak nadal jest obserwowany. Taką dynamiką wzrostu nie charakteryzuje się obecnie żadne inne medium. Fenomen internetu stał się obszarem zainteresowania niniejszej pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy przybliża definicję pojęcia mediów. Określono definicję samego pojęcia, jak również przedstawiono wybrane aspekty związane z problematyką środków masowego przekazu. Opisane zostały także funkcje mediów.

   Drugi rozdział pracy przedstawia internet jako medium. Rozdział rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia internetu. Opisana została historia internetu, od pierwszych rozwiązań, które zapoczątkowały jego rozwój, poprzez lata wzrostu, do chwili obecnej. Internet, jako medium interaktywne wiąże się z szeregiem zagrożeń, do których także nawiązano na łamach niniejszego rozdziału. Bez wątpienia jednak internet niesie ze sobą więcej korzyści, niż zagrożeń, i właśnie na korzyściach skupiono się w końcowej części rozdziału.

   Ostatni rozdział pracy skupia się na problematyce związanej z aspektami roli jaką spełniają media w życiu człowieka dorosłego. Przedstawiono sposób rozumienia pojęcia człowieka dorosłego. Odniesiono się do wpływu mediów na ludzi dorosłych, jak również przedstawiono aspekty związane ze społeczeństwem informacyjnym.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 249 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.