Funkcje internetu jako medium

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 48
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Internet jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się obecnie medium, także liczba charakteryzuje się nieustannym wzrostem, który nie jest już tak dynamiczny, jak jeszcze przed kilku laty, niemniej jednak nadal jest obserwowany. Taką dynamiką wzrostu nie charakteryzuje się obecnie żadne inne medium. Fenomen internetu stał się obszarem zainteresowania niniejszej pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy przybliża definicję pojęcia mediów. Określono definicję samego pojęcia, jak również przedstawiono wybrane aspekty związane z problematyką środków masowego przekazu. Opisane zostały także funkcje mediów.

Drugi rozdział pracy przedstawia internet jako medium. Rozdział rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia internetu. Opisana została historia internetu, od pierwszych rozwiązań, które zapoczątkowały jego rozwój, poprzez lata wzrostu, do chwili obecnej. Internet, jako medium interaktywne wiąże się z szeregiem zagrożeń, do których także nawiązano na łamach niniejszego rozdziału. Bez wątpienia jednak internet niesie ze sobą więcej korzyści, niż zagrożeń, i właśnie na korzyściach skupiono się w końcowej części rozdziału.

Ostatni rozdział pracy skupia się na problematyce związanej z aspektami roli jaką spełniają media w życiu człowieka dorosłego. Przedstawiono sposób rozumienia pojęcia człowieka dorosłego. Odniesiono się do wpływu mediów na ludzi dorosłych, jak również przedstawiono aspekty związane ze społeczeństwem informacyjnym.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.

Podobne prace

Skuteczność reklamy internetowej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 52

Szkolne witryny internetowe
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 52

Rodzaje zabezpieczeń w bankowości internetowej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51