licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 114

INFORMACJA

Temat pracy:
Iprezy masowe - ochrona i zabezpieczanie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 53
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 114
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Imprezy masowe to taki rodzaj imprez, w których bierze udział odpowiednio duża liczba osób. Imprezy tego typu organizowane są bardzo często i zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób, które biorą udział w tego typu zgromadzeniach. Nie trudno wyobrazić sobie bowiem rozwoju wydarzeń, gdy kilka tysięcy osób pozostawionych zostanie bez żadnej kontroli na koncercie, dyskotece, nie wspominając nawet o meczach piłkarskich, które od dłuższego czasu cieszą się złą sławą. Bezpieczeństwo imprez masowych jest istotnym aspektem organizacji tego typu zgromadzeń, dlatego ustawodawca i stosowne ministerstwa opracowały ustawy i rozporządzenia nakładające obowiązek odpowiedniej ochrony imprez masowych i regulujące szczegółowe kwestie związane z tym zagadnieniem. Ochrona imprez masowych stała się dzięki tym regulacjom obowiązkiem, a sposób jej zapewnienia został szczegółowo określony, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie ilości ekscesów w trakcie zgromadzeń, o których mowa na łamach pracy.

   Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z bezpieczeństwem imprez masowych. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do wprowadzenia do problematyki imprez masowych. Przybliżono definicję imprezy masowej i pojęć związanych z omawianymi zagadnieniami. Nawiązano do formalnych zagadnień związanych z organizacją imprez masowych. Istotnym zagadnieniem odnoszącym się do analizowanej problematyki jest odpowiedzialność organizatora imprezy masowej, która została przedstawiona na łamach rozdziału.

   Drugi rozdział pracy odwołuje się do regulacji prawnych związanych z ochroną imprez masowych. Podstawowym dokumentem nawiązującym do tych kwestii jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, która została uchwalona i weszła w życie w 1997 roku i której omówieniu poświęcono pierwszą część rozdziału. Wymieniono i pokrótce omówiono nowelizacje do przedstawionej ustawy. Przybliżono również inne akty prawne, które nawiązują do zagadnień związanych z organizacją i ochroną imprez masowych lub które wpływają na sposób rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem tego typu imprez.

   Ostatni rozdział pracy nawiązuje do zabezpieczenia i ochrony imprez masowych. Przybliżono aspekty związane z zabezpieczeniem imprezy przez Policję, zabezpieczenie imprez przy udziale Straży Gminnej lub Straży Miejskiej. Przedstawione zostały uprawnienia członków służb porządkowych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.