Joint venture formą inwestycji na rynkach zagranicznych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 50
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

W gospodarce każdego państwa kapitał zagraniczny odgrywa znaczącą rolę. Inwestorzy zagraniczni zainteresowani uzyskiwaniem przychodów z działalności w danym kraju dokonują transferów pieniężnych, co oznacza napływ kapitału do określonej lokalizacji. Przynosi to szereg korzyści dla państwa w którym następują inwestycje, ale również duże korzyści osiąga samo przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji. Niniejsza praca jest poświęcona właśnie tym zagadnieniom. Struktura pracy składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy przedstawia istotę joint ventures. Przybliżono samo pojęcie oraz czynniki, jakie wpływają na kształtowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wśród opisanych czynników skupiono się w szczególności na czynnikach ekonomicznych oraz politycznych. Nawiązano również do znaczenia jakie odgrywają tego typu spółki na świecie.

Rozdział drugi pracy skupia się na podstawach prawnych tworzenia w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Przed rokiem 1976 było to działanie szczególnie utrudnione, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. W 1976 roku nastąpiły jednak zmiany, które obowiązywały do roku 1986 i na tych aspektach skupia się pierwsza część rozdziału. Dalsza część rozdziału przedstawia aspekty związane z ustawą o spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, która została uchwalona w 1986 roku i były to pierwsze regulacje związane z tworzeniem przedsiębiorstw tego typu. Dalsza część rozdziału nawiązuje do ustawy o spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych z roku 1988 oraz do ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym z roku 1991.

Rozdział trzeci pracy skupia się na aspektach związanych ze spółkami joint ventures w gospodarce Polski. Nawiązano do barier i bodźców stojących przed zagranicznymi inwestorami. Opisano kierunki napływu kapitału zagranicznego do Polski oraz nawiązano do największych inwestorów zagranicznych na terenie Polski.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.