licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 116

INFORMACJA

Temat pracy:
Joint venture formą inwestycji na rynkach zagranicznych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 50
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 116
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    W gospodarce każdego państwa kapitał zagraniczny odgrywa znaczącą rolę. Inwestorzy zagraniczni zainteresowani uzyskiwaniem przychodów z działalności w danym kraju dokonują transferów pieniężnych, co oznacza napływ kapitału do określonej lokalizacji. Przynosi to szereg korzyści dla państwa w którym następują inwestycje, ale również duże korzyści osiąga samo przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji. Niniejsza praca jest poświęcona właśnie tym zagadnieniom. Struktura pracy składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy przedstawia istotę joint ventures. Przybliżono samo pojęcie oraz czynniki, jakie wpływają na kształtowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wśród opisanych czynników skupiono się w szczególności na czynnikach ekonomicznych oraz politycznych. Nawiązano również do znaczenia jakie odgrywają tego typu spółki na świecie.

   Rozdział drugi pracy skupia się na podstawach prawnych tworzenia w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Przed rokiem 1976 było to działanie szczególnie utrudnione, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. W 1976 roku nastąpiły jednak zmiany, które obowiązywały do roku 1986 i na tych aspektach skupia się pierwsza część rozdziału. Dalsza część rozdziału przedstawia aspekty związane z ustawą o spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, która została uchwalona w 1986 roku i były to pierwsze regulacje związane z tworzeniem przedsiębiorstw tego typu. Dalsza część rozdziału nawiązuje do ustawy o spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych z roku 1988 oraz do ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym z roku 1991.

   Rozdział trzeci pracy skupia się na aspektach związanych ze spółkami joint ventures w gospodarce Polski. Nawiązano do barier i bodźców stojących przed zagranicznymi inwestorami. Opisano kierunki napływu kapitału zagranicznego do Polski oraz nawiązano do największych inwestorów zagranicznych na terenie Polski.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.