Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Problem przemocy w szkołach w ostatnich latach staje się szczególnie ważny i aktualny. Agresja i przemoc były obecne wśród uczniów od dawna, jednak w ostatnim okresie nasilenie przemocy w mediach, zmiany społeczne, zmiany specyfiki funkcjonowania rodziny i jej roli w życiu młodzieży wpływa na nasilenie zjawiska przemocy w szkołach. Niniejsza praca skupia się na zjawisku przemocy w środowisku szkolnym. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy poświęcono przemocy i agresji. Przybliżono pojęcie przemocy i skupiono się na zjawisku agresji. Przedstawione zostały rodzaje zachowań agresywnych, które umożliwiają dogłębniejsze przedstawienie założeń definicyjnych związanych z tym zjawiskiem. Zachowania agresywne wynikają z określonych przyczyn i związane są z pewnymi celami do czego nawiązano również w ramach rozdziału. Istotnym aspektem jest tu również zależność między agresją i frustracją.

Rozdział drugi pracy nawiązuje do aspektu przemocy i jej występowania w środowisku szkolnym. Przybliżono przyczyny zachowań agresywnych wśród młodzieży. Nawiązano do związanego z omawianymi zagadnieniami zjawiska fobii szkolnej, czyli psychicznego maltretowania uczniów. W dalszej części rozdziału opisano zjawisko przemocy wśród uczniów oraz przemocy ze strony nauczycieli. Przybliżono skutki przemocy i przeciwdziałanie jej występowaniu oraz występowaniu agresji.

Trzeci rozdział pracy zawiera metodologię badań własnych. Opisano przedmiot i cel badań. Przedstawiono problemy i hipotezy badawcze, określone zostały metody, techniki i narzędzia badawcze. Nawiązano do metody badań własnych oraz opisano przebieg i organizację badań.

Rozdział czwarty pracy zawiera przedstawienie wyników badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace