licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 118

INFORMACJA

Temat pracy:
Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 118
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Problem przemocy w szkołach w ostatnich latach staje się szczególnie ważny i aktualny. Agresja i przemoc były obecne wśród uczniów od dawna, jednak w ostatnim okresie nasilenie przemocy w mediach, zmiany społeczne, zmiany specyfiki funkcjonowania rodziny i jej roli w życiu młodzieży wpływa na nasilenie zjawiska przemocy w szkołach. Niniejsza praca skupia się na zjawisku przemocy w środowisku szkolnym. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy poświęcono przemocy i agresji. Przybliżono pojęcie przemocy i skupiono się na zjawisku agresji. Przedstawione zostały rodzaje zachowań agresywnych, które umożliwiają dogłębniejsze przedstawienie założeń definicyjnych związanych z tym zjawiskiem. Zachowania agresywne wynikają z określonych przyczyn i związane są z pewnymi celami do czego nawiązano również w ramach rozdziału. Istotnym aspektem jest tu również zależność między agresją i frustracją.

   Rozdział drugi pracy nawiązuje do aspektu przemocy i jej występowania w środowisku szkolnym. Przybliżono przyczyny zachowań agresywnych wśród młodzieży. Nawiązano do związanego z omawianymi zagadnieniami zjawiska fobii szkolnej, czyli psychicznego maltretowania uczniów. W dalszej części rozdziału opisano zjawisko przemocy wśród uczniów oraz przemocy ze strony nauczycieli. Przybliżono skutki przemocy i przeciwdziałanie jej występowaniu oraz występowaniu agresji.

   Trzeci rozdział pracy zawiera metodologię badań własnych. Opisano przedmiot i cel badań. Przedstawiono problemy i hipotezy badawcze, określone zostały metody, techniki i narzędzia badawcze. Nawiązano do metody badań własnych oraz opisano przebieg i organizację badań.

   Rozdział czwarty pracy zawiera przedstawienie wyników badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.