licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 119

INFORMACJA

Temat pracy:
Reklama jako forma usprawniania komunikacji firmy z rynkiem


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 61
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 119
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Problematyka komunikacji międzyludzkiej i komunikowania w ujęciu ogólnym jest tematyką rozważań wielu dziedzin nauki, jak chociażby socjologia, psychologia, pedagogika, czy nawet marketing. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniu komunikacji w aspekcie marketingowym. Głównym punktem zainteresowania autora pracy są zagadnienia związane z komunikacją i aspekty wykorzystania możliwości komunikacyjnych w reklamie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na zagadnieniu znaczenia komunikacji w systemie organizacyjnym firmy. Przedstawiono aspekty komunikacyjne, jako istotny element systemu organizacyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jednym z najważniejszych aspektów związanych z komunikacją w przedsiębiorstwie jest komunikacja interpersonalna, postrzegana jako podstawa pracy z ludźmi, któremu to zagadnieniu poświęcono także część rozdziału pierwszego. Przybliżono formy komunikacji oraz zagadnienia związane z procesem komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem.

   Rozdział drugi pracy nawiązuje do barier w procesie komunikacji, które są ważnym, choć często niedostrzeganym lub pomijanym problemem w trakcie analizy zagadnień komunikacji w przedsiębiorstwie. Skupiono się w szczególności na źródłach powstawania barier w komunikacji. Sama świadomość rodzajów źródeł i przyczyn powstawania tego typu barier stwarza duże możliwości rozwiązania problemów komunikacyjnych. W ramach drugiego rozdziału wyszczególniono bariery organizacyjne, bariery społeczne i kulturowe, które zostały szczegółowo omówione i przeanalizowane.

   Ostatni, trzeci rozdział pracy skupia się na zagadnieniach reklamy, jako najbardziej popularnej formy komunikacji firmy z rynkiem. Przedstawiono cele przekazu reklamowego, które mogą być zróżnicowane, mimo, że pozornie zawsze są zbliżone. Przekaz reklamowy spełnia również zróżnicowane funkcje, których rodzaje i specyfika zostały przedstawione na łamach rozdziału trzeciego. Mimo dużego zróżnicowania i mnogości reklam, tylko niektóre z nich są skuteczne i właśnie aspekt skuteczności reklamy został poruszony na łamach rozdziału. Interesującym zagadnieniem związanym z reklamą jest wykorzystanie emocji w emitowanym przekazie reklamowym. Jest to jedna z bardziej skutecznych metod docierania do odbiorców i została ona omówiona w końcowej części rozdziału.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.