Wykorzystanie internetu przez seniorów

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 50
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Internet jest medium, które oferuje obecnie największe możliwości pozyskania informacji, wymiany informacji, kontaktu z drugą osobą, zarobkowania, realizacji zakupów i prowadzenia biznesu. Interesującym zagadnieniem jest aspekt wykorzystania tego wszechstronnego medium przez osoby starsze, które w latach młodości nie miały możliwości nauczenia się korzystania z takiej metody dostępu do informacji, co jest znaczącym ograniczeniem i barierą w rozpoczęciu przez te osoby internetowej przygody. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z korzystaniem z internetu przez osoby starsze. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy niniejszej pracy zawiera teoretyczne wprowadzenie do tematu osób starszych w internecie. Rozdział rozpoczęto od przedstawienia charakterystyki człowieka starego. Nawiązano do licznych teorii starzenia się. Nawiązano do szczególnie istotnego aspektu jakim jest edukacja i przygotowanie do starości, jak również przedstawiono potrzeby ludzi starych.

Rozdział drugi skupia się na zagadnieniach związanych z internetem i ludźmi starszymi. Nawiązano do istoty i możliwości jakie oferuje sam internet. Dla każdej osoby korzystającej z zasobów internetowych przyczyny takiej aktywności są różne i również w przypadku osób starszych są to inne powody, niż te, którymi kierują się osoby młode – do tego zagadnienia nawiązuje dalsza część rozdziału. W aspekcie tego zagadnienia ważnym problemem jest umiejętność osób starszych do radzenia sobie z wyzwaniami, jakimi jest dla nich nowa technologia, sposoby poruszania się w internecie i wyszukiwania w nim informacji, dlatego też nawiązano do aspektów radzenia sobie przez osoby starsze z internetem.

Rozdział trzeci pracy nawiązuje do badań polskich i amerykańskich związanych z analizowaną problematyką. Pierwszym z zagadnień pod których kątem analizowane były wyniki polskich i amerykańskich badań była dynamika ludzi starszych w internecie. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest jednak aspekt obszarów aktywności osób starszych w internecie i tej kwestii poświęcono dalszą część rozdziału. Nie sposób analizować omawianych kwestii nie nawiązując do najczęstszych problemów osób starszych w internecie, co również przeanalizowano na łamach rozdziału.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży szkolnej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 60

Koncepcje prawa natury
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 58

Terroryzm islamski
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 62