Wpływ działań marketingowych na sprzedaż ubezpieczeń

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Działania marketingowe są obecnie podstawą funkcjonowania większości przedsiębiorstw rynkowych. Niektóre firmy nie stosujące marketingu nie osiągnęłyby nigdy takiej pozycji jaką zajmują obecnie. Jednocześnie zaprzestanie takich działań w chwili obecnej skutkowałoby w niedługim czasie znaczącym obniżeniem poziomu ich dochodów, a w późniejszym etapie nawet ich upadkiem. Niniejsza praca skupia się na problematyce wykorzystania marketingu w branży ubezpieczeń. Celem pracy jest poznanie wpływu działań marketingowych na sprzedaż ubezpieczeń. Na potrzeby niniejszego opracowania sformułowano tezę, zgodnie z którą znaczenie działań marketingowych w sprzedaży ubezpieczeń jest kluczowe. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie do teorii marketingu. Przybliżono definicję marketingu oraz określono jego znaczenie rynkowe. Przedstawiono rodzaje marketingu. Nawiązano do aspektu dostarczania klientom wartości i zadowolenia.

Rozdział drugi pracy nawiązuje do aspektu konsumentów i ich zachowania na rynku. Przybliżono potrzeby konsumenta, przedstawiono aspekty związane z podejmowaniem decyzji przez konsumenta. Istotnym zagadnieniem jest tu satysfakcja i subiektywne postrzeganie jakości, co także zostało przedstawione w ramach rozdziału. Przedstawiono także wizerunek przedsiębiorstwa i jego postrzeganie na rynku. Przybliżono przyczyny podejmowania przez konsumentów decyzji o zmianie marki. Opisano zagadnienie kosztów utraty klienta.

Rozdział trzeci pracy zawiera analizę wpływu marketingu na sprzedaż ubezpieczeń w oparciu o badania własne. Przedstawiono przedmiot i cel badań, problem badawczy, jak również hipotezy, zmienne i wskaźniki. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze. Przedstawiono wyniki badań.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Marketing usług ubezpieczeniowych
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 63

Konkurencja i współpraca banków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 110