licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 121

INFORMACJA

Temat pracy:
Wpływ działań marketingowych na sprzedaż ubezpieczeń


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 189

 
Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 121
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 189

Treść pracy:

    Działania marketingowe są obecnie podstawą funkcjonowania większości przedsiębiorstw rynkowych. Niektóre firmy nie stosujące marketingu nie osiągnęłyby nigdy takiej pozycji jaką zajmują obecnie. Jednocześnie zaprzestanie takich działań w chwili obecnej skutkowałoby w niedługim czasie znaczącym obniżeniem poziomu ich dochodów, a w późniejszym etapie nawet ich upadkiem. Niniejsza praca skupia się na problematyce wykorzystania marketingu w branży ubezpieczeń. Celem pracy jest poznanie wpływu działań marketingowych na sprzedaż ubezpieczeń. Na potrzeby niniejszego opracowania sformułowano tezę, zgodnie z którą znaczenie działań marketingowych w sprzedaży ubezpieczeń jest kluczowe. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy stanowi wprowadzenie do teorii marketingu. Przybliżono definicję marketingu oraz określono jego znaczenie rynkowe. Przedstawiono rodzaje marketingu. Nawiązano do aspektu dostarczania klientom wartości i zadowolenia.

   Rozdział drugi pracy nawiązuje do aspektu konsumentów i ich zachowania na rynku. Przybliżono potrzeby konsumenta, przedstawiono aspekty związane z podejmowaniem decyzji przez konsumenta. Istotnym zagadnieniem jest tu satysfakcja i subiektywne postrzeganie jakości, co także zostało przedstawione w ramach rozdziału. Przedstawiono także wizerunek przedsiębiorstwa i jego postrzeganie na rynku. Przybliżono przyczyny podejmowania przez konsumentów decyzji o zmianie marki. Opisano zagadnienie kosztów utraty klienta.

   Rozdział trzeci pracy zawiera analizę wpływu marketingu na sprzedaż ubezpieczeń w oparciu o badania własne. Przedstawiono przedmiot i cel badań, problem badawczy, jak również hipotezy, zmienne i wskaźniki. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze. Przedstawiono wyniki badań.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 189
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.