Bankowość internetowa jako szczególny obszar bankowości elektronicznej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Bankowość internetowa, stanowi jeden z instrumentów bankowości elektronicznej. Stanowi ona kombinację rozwiązań innowacyjnych w zakresie technologii i aspektów organizacyjnych, która umożliwia zastąpienie tradycyjnych form usług finansowych ich elektronicznymi odpowiednikami. Jest to sposób zdalnego dostępu do banku z wykorzystaniem komputera. Medium komunikacyjnym jest w tym rozwiązaniu internet, który w połączeniu z ogólnie dostępnymi przeglądarkami internetowymi umożliwia klientom banków dostęp do specjalnie przygotowanych witryn internetowych. Witryny te oferują korzystanie z szerokiego zakresu usług bankowych.

Bankowość internetowa jest obecnie najbardziej rozwiniętym obszarem bankowości elektronicznej, zyskującym coraz bardziej na popularności. Liczba klientów bankowości internetowej nieustannie wzrasta, mimo, że nie jest to już wzrost tak dynamiczny jak jeszcze kilka lat temu. Właśnie bankowość internetowa stanowi obszar zainteresowania w niniejszej pracy. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy odnosi się do podstawowych aspektów związanych z działaniem banków. Przedstawiono rodzaje banków oraz system bankowy. Nawiązano do roli banków w gospodarce rynkowej. Opisano także funkcje realizowane przez banki.

Drugi rozdział pracy skupia się na bankowości elektronicznej i internetowej. Podstawą do rozważań na łamach rozdziału są definicje związane z analizowaną problematyką, które przedstawiono w początkowej części rozdziału. Opisano ewolucję bankowości elektronicznej i internetowej. Przedstawiono sposoby komunikacji wykorzystywane w bankowości elektronicznej. Szczególnie ważnym aspektem są także korzyści osiągane przez bank i klientów dzięki wykorzystaniu tej formy komunikacji, dlatego również nawiązano do tego zagadnienia. W końcowej części rozdziału przedstawiono dane związane z popularnością bankowości internetowej.

Rozdział trzeci skupia się na bardzo istotnym aspekcie bezpieczeństwa bankowości internetowej. Przedstawiono szereg metod umożliwiających zabezpieczenie operacji realizowanych za pośrednictwem tych metod, czyli szyfrowanie, uwierzytelnianie, podpis elektroniczny, metodę wygasających stron oraz wykorzystanie urządzeń identyfikujących.

Ostatni rozdział pracy przedstawia przewidywane kierunki rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Opisano kierunki rozwoju usług elektronicznych w bankowości, a także nawiązano do zagadnienia doradztwa bankowego. Skupiono się również na pieniądzu elektronicznym i możliwościach rozbudowy systemów zabezpieczeń transakcji.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Rodzaje zabezpieczeń w bankowości internetowej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51

Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 55

Bankowość internetowa
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 74