licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 123

INFORMACJA

Temat pracy:
Bankowość internetowa jako szczególny obszar bankowości elektronicznej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 169

 
Ilość stron: 58
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 123
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 169

Treść pracy:

    Bankowość internetowa, stanowi jeden z instrumentów bankowości elektronicznej. Stanowi ona kombinację rozwiązań innowacyjnych w zakresie technologii i aspektów organizacyjnych, która umożliwia zastąpienie tradycyjnych form usług finansowych ich elektronicznymi odpowiednikami. Jest to sposób zdalnego dostępu do banku z wykorzystaniem komputera. Medium komunikacyjnym jest w tym rozwiązaniu internet, który w połączeniu z ogólnie dostępnymi przeglądarkami internetowymi umożliwia klientom banków dostęp do specjalnie przygotowanych witryn internetowych. Witryny te oferują korzystanie z szerokiego zakresu usług bankowych.

   Bankowość internetowa jest obecnie najbardziej rozwiniętym obszarem bankowości elektronicznej, zyskującym coraz bardziej na popularności. Liczba klientów bankowości internetowej nieustannie wzrasta, mimo, że nie jest to już wzrost tak dynamiczny jak jeszcze kilka lat temu. Właśnie bankowość internetowa stanowi obszar zainteresowania w niniejszej pracy. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy odnosi się do podstawowych aspektów związanych z działaniem banków. Przedstawiono rodzaje banków oraz system bankowy. Nawiązano do roli banków w gospodarce rynkowej. Opisano także funkcje realizowane przez banki.

   Drugi rozdział pracy skupia się na baknowości elektronicznej i internetowej. Podstawą do rozważań na łamach rozdziału są definicje związane z analizowaną problematyką, które przedstawiono w początkowej części rozdziału. Opisano ewolucję bankowości elektronicznej i internetowej. Przedstawiono sposoby komunikacji wykorzystywane w bankowości elektornicznej. Szczególnie ważnym aspektem są także koszyści osiągane przez bank i klientów dzięki wykorzystaniu tej formy komunikacji, dlatego również nawiązano do tego zagadnienia. W końcowej części rozdziału przedstawiono dane związane z popularnością bankowości internetowej.

   Rozdział trzeci skupia się na bardzo istotnym aspekcie bezpieczeństwa bankowości internetowej. Przedstawiono szereg metod umożliwiających zabezpieczenie operacji realizowanych za pośrednictwem tych metod, czyli szyfrowanie, uwierzytelnianie, podpis elektroniczny, metodę wygasających stron oraz wykorzystanie urządzeń identyfikujących.

   Ostatni rozdział pracy przedstawia przewidywane kierunki rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Opisano kierunki rozwoju usług elektronicznych w bankowości, a także nawiazano do zagadnienia doradztwa bankowego. Skupiono się również na pieniądzu elektronicznym i możliwościach rozbudowy systemów zabezpieczeń transakcji.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 169
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.