Wpływ gier komputerowych na powstanie zachowań agresywnych wśród młodzieży

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Gry komputerowe mogą być doskonałym źródłem rozrywki, sposobem na poprawę refleksu i koordynacji, mogą wnosić do życia każdego człowieka bardzo wiele, niemniej jednak gry komputerowe nie są związane jedynie z pozytywnymi aspektami. W ostatnich latach możliwe jest obserwowanie niepokojącej tendencji do wzrostu popularności, a także skupieniu się autorów na produkcji gier nasyconych przemocą, w których chodzi głównie o coraz bardziej wymyślne sposoby likwidowania i zabijania przeciwników.

Grupą szczególnie narażoną na niekorzystny wpływ opisywanych zjawisk jest młodzież, która relatywnie najwięcej czasu spędza przed ekranem komputera, w dużej mierze na graniu w gry komputerowe. Niniejsza praca skupia się na problematyce przemocy w grach komputerowych oraz ich wpływu na powstawanie zachowań agresywnych wśród młodzieży. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy poświęcono omówieniu zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono definicje kluczowych pojęć, czyli pojęcia przemocy, agresji oraz towarzyszącej im często frustracji. Opisano rodzaje zachowań agresywnych występujących wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono przyczyny i skutki zachowań agresywnych. Skupiono się również na agresji w grach komputerowych i jej skutkach w odniesieniu do nauk psychologii i pedagogiki.

Drugi rozdział pracy jest rozdziałem metodologicznym i obejmuje przedstawienie założeń badawczych realizowanych na łamach pracy. W szczególności przedstawiono przedmiot i cel badań, problemy badawcze, a także hipotezy, zmienne i wskaźniki. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze, jak również scharakteryzowano teren i przebieg badań.

Ostatni rozdział pracy obejmuje przedstawienie wyników badań z krótkim komentarzem.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Zachowania agresywne dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68

Zjawisko przemocy i agresji wśród młodzieży szkolnej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 60