licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 125

INFORMACJA

Temat pracy:
Wpływ gier komputerowych na powstanie zachowań agresywnych wśród młodzieży


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 189

 
Ilość stron: 64
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 125
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 189

Treść pracy:

    Gry komputerowe mogą być doskonałym źródłem rozrywki, sposobem na poprawę refleksu i koordynacji, mogą wnosić do życia każdego człowieka bardzo wiele, niemniej jednak gry komputerowe nie są związane jedynie z pozytywnymi aspektami. W ostatnich latach możliwe jest obserwowanie niepokojącej tendencji do wzrostu popularności, a także skupieniu się autorów na produkcji gier nasyconych przemocą, w których chodzi głównie o coraz bardziej wymyślne sposoby likwidowania i zabijania przeciwników.

   Grupą szczególnie narażoną na niekorzystny wpływ opisywanych zjawisk jest młodzież, która relatywnie najwięcej czasu spędza przed ekranem komputera, w dużej mierze na graniu w gry komputerowe. Niniejsza praca skupia się na problematyce przemocy w grach komputerowych oraz ich wpływu na powstawanie zachowań agresywnych wśród młodzieży. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy poświęcono omówieniu zjawiska agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono definicje kluczowych pojęć, czyli pojęcia przemocy, agresji oraz towarzyszącej im często frustracji. Opisano rodzaje zachowań agresywnych występujących wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiono przyczyny i skutki zachowań agresywnych. Skupiono się również na agresji w grach komputerowych i jej skutkach w odniesieniu do nauk psychologii i pedagogiki.

   Drugi rozdział pracy jest rozdziałem metodologicznym i obejmuje przedstawienie założeń badawczych realizowanych na łamach pracy. W szczególności przedstawiono przedmiot i cel badań, problemy badawcze, a także hipotezy, zmienne i wskaźniki. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze, jak również scharakteryzowano teren i przebieg badań.

   Ostatni rozdział pracy obejmuje przedstawienie wyników badań z krótkim komentarzem.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 189
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.