Wykorzystanie Lean Management w przedsiębiorstwie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 42
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

W każdym przedsiębiorstwie zarządzanie jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie decyzje podejmowane w tym obszarze decydują o możliwościach działania, rozwoju i przetrwania na rynku każdej firmy. Tradycyjne metody zarządzania mogą przynosić korzystne rezultaty, jednak często wykorzystanie wszystkich możliwości danej organizacji wymaga wykorzystania nowoczesnych rozwiązań metodologii zarządzania firmą.

Praca skupia się na jednym z nowoczesnych rozwiązań zarządzania, którym jest Lean Management oraz na praktycznych aspektach wdrożenia tego podejścia w firmie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy jest wprowadzeniem do problematyki Lean Management. Przedstawiono kluczowe definicje dotyczące zagadnienia, nawiązano do jego powstania oraz odniesiono się do założeń Lean Management. Opisano również zasady i elementy tej metody zarządzania.

Drugi rozdział pracy zawiera metodologię badań własnych przeprowadzonych na potrzeby pracy. Przedstawiono przedmiot i cel badań, problem badawczy, a także hipotezy i zmienne. Ważnym elementem w metodologii pracy jest przedstawienie metod, technik oraz wykorzystanych narzędzi badawczych.

Ostatni rozdział pracy obejmuje część badawczą, która wiąże się ze sprecyzowaniem skuteczności wdrożenia Lean Management w analizowanej firmie. Podstawą przeprowadzonej analizy były opinie pracowników przedsiębiorstwa sprecyzowane w oparciu o przeprowadzoną ankietę.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.