licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 126

INFORMACJA

Temat pracy:
Wykorzystanie Lean Management w przedsiębiorstwie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 119

 
Ilość stron: 42
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 126
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 119

Treść pracy:

    W każdym przedsiębiorstwie zarządzanie jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie decyzje podejmowane w tym obszarze decydują o możliwościach działania, rozwoju i przetrwania na rynku każdej firmy. Tradycyjne metody zarządzania mogą przynosić korzystne rezultaty, jednak często wykorzystanie wszystkich możliwości danej organizacji wymaga wykorzystania nowoczesnych rozwiązań metodologii zarządzania firmą.

   Praca skupia się na jednym z nowoczesnych rozwiązań zarządzania, którym jest Lean Management oraz na praktycznych aspektach wdrożenia tego podejścia w firmie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy jest wprowadzeniem do problematyki Lean Management. Przedstawiono kluczowe definicje dotyczące zagadnienia, nawiązano do jego powstania oraz odniesiono się do założeń Lean Management. Opisano również zasady i elementy tej metody zarządzania.

   Drugi rozdział pracy zawiera metodologię badań własnych przeprowadzonych na potrzeby pracy. Przedstawiono przedmiot i cel badań, problem badawczy, a także hipotezy i zmienne. Ważnym elementem w metodologii pracy jest przedstawienie metod, technik oraz wykorzystanych narzędzi badawczych.

   Ostatni rozdział pracy obejmuje część badawczą, która wiąże się ze sprecyzowaniem skuteczności wdrożenia Lean Management w analizowanej firmie. Podstawą przeprowadzonej analizy były opinie pracowników przedsiębiorstwa sprecyzowane w oparciu o przeprowadzoną ankietę.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 119
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.