Marketing w internecie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 50
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Marketing to dziedzina, która rozwija się szczególnie dynamicznie w ostatnich latach. Wynika to z wielu aspektów, jednak szczególnie interesujące są zmiany w odniesieniu do dostępnych rozwiązań technologicznych, które oddziałują znacząco na możliwości rozwoju tej dziedziny. W tym ujęciu szczególnie istotny jest internet. Praca została poświęcona problematyce wykorzystania internetu w działaniach marketingowych. Celem pracy jest przedstawienie problematyki internetu jako narzędzia działań marketingowych przedsiębiorstw, a także wybranych aspektów technicznych, które się z tym wiążą.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na wprowadzeniu do zagadnień marketingu. Przybliżone zostały definicje marketingu i jego znaczenie rynkowe. Sprecyzowano rodzaje marketingu i omówiono aspekty związane z dostarczaniem klientom wartości i zadowolenia.

Drugi rozdział pracy skupia się na problematyce internetu jako narzędzia działań marketingowych. Wskazano miejsce internetu w zabiegach marketingowych, opisano również narzędzia marketingowe dostępne w internecie. Przybliżone zostało znaczenie działań marketingowych, które są realizowane przy wykorzystaniu internetu. Odniesiono się również do planowania kampanii reklamowych w internecie, a także do problematyki skuteczności reklamy internetowej.

Trzeci rozdział pracy odnosi się do technicznych aspektów poszczególnych rozwiązań marketingu internetowego. Przybliżono zagadnienia dotyczące tworzenia i publikacji witryn internetowych, przedstawiono zagadnienia związane z pozycjonowaniem witryn internetowych. Ważnym zagadnieniem są także systemy wymiany linków i boty internetowe.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.