licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 128

INFORMACJA

Temat pracy:
Dzieci pochodzących z rodziny stosującej przemoc i ich funkcjonowanie w społeczeństwie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 169

 
Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 128
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 169

Treść pracy:

    Określenie, czym jest przemoc, jest zadaniem trudnym, ponieważ przejawy agresji i przemocy są bardzo różne. Najczęściej interpretuje się zachowania tego typu jako działania godzące w wolność osobistą jednostki lub takie, które wiążą się ze zmuszaniem jej do zachowań niezgodnych z jej wolą. Przemoc często wiąże się z upokorzeniem i cierpieniem ofiar, wywołując tym samym ich nienawiść do sprawcy i chęć odwetu.

   Szczególnie niepokojące są zjawiska przemocy w rodzinach, których sprawcą jest najczęściej jedno z rodziców, a przemoc jest ukierunkowana przeciw drugiemu z rodziców, często również wobec dzieci. Sytuacje tego typu, które są obserwowane i doświadczane przez dzieci odbijają się w drastyczny sposób na ich rozwoju i ich zachowaniach, tak w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym. Właśnie o tych zagadnieniach traktuje niniejsza praca, która składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na analizie problematyki przemocy w świetle literatury przedmiotu. Przedstawiono definicję przemocy oraz jej przyczyny. Odniesiono się także do jej skutków opisując także charakterystykę ofiary i sprawcy. Opisano również aspekty związane z terapią ofiar i sprawców.

   Drugi rozdział skupia się na funkcjonowaniu dzieci w rodzinie stosującej przemoc. Przedstawiono charakterystykę rodziny, która stosuje przemoc, typowe zachowania i zależności w takim środowisku. Odniesiono się także do funkcjonowania dziecka w rodzinie, która stosuje przemoc.

   Ostatni rozdział pracy przedstawia metodologię badań własnych oraz ich wyniki. Przedstawiono przedmiot i cel badań oraz opisano problemy badawcze. Sformułowano hipotezy badawcze, a także przedstawiono metody, techniki i narzędzia badawcze. Dalsza część rozdziału skupia się na organizacji i przebiegu badań, przybliżono także teren realizacji badań. W końcowej części rozdziału przedstawiono wyniki badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 169
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.