Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 50
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Zasoby ludzkie stanowią najważniejszy zasób w każdej organizacji. To właśnie pracownicy decydują o możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa, o wykorzystaniu przez nie pojawiających się szans rynkowych, a często również o jego przetrwaniu. Pracownicy i ich potencjał decyduje więc o kondycji przedsiębiorstwa i jego istnieniu na rynku. Dlatego szczególną rolę w każdej organizacji odgrywa rekrutacja i selekcja pracowników, ponieważ procesy te umożliwiają wyłonienie najlepszych kandydatów, których umiejętności i doświadczenie w okresie zatrudnienia dla firmy będą procentowały i przynosiły jej korzyści. Jednocześnie błędy w procesie rekrutacji skutkujące zatrudnieniem niewłaściwych osób, będą oznaczały niewykorzystane możliwości, a przez to realne straty.

Niniejsza praca skupia się na problematyce rekrutacji i selekcji pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na roli i znaczeniu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Przedstawiono istotę zarządzania zasobami ludzkimi, jego cele, a także modele podejścia do omawianej problematyki. Końcowa część rozdziału przedstawia elementy procesu zarządzania kadrami.

Drugi rozdział pracy traktuje o rekrutacji, jako instrumencie procesu pozyskania nowych pracowników. Omówiono poszczególne etapy procesu rozpoczynając od tworzenia wizerunku kandydata na stanowisko pracy i przeprowadzeniu analizy pracy. Opisano rekrutację właściwą oraz źródła rekrutacji pracowników w rozbiciu na rekrutację zewnętrzną i wewnętrzną. Przedstawiono procedurę rekrutacji wewnętrznej, a także wady i zalety rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przedstawione zostały również metody i formy rekrutacji oraz determinanty ich wyboru. Opisane zostały sposoby docierania do osób potencjalnie zainteresowanych podjęciem pracy, jak również alternatywy rekrutacji w organizacjach.

Ostatni rozdział pracy przedstawia problematykę selekcji kandydatów. Przedstawiono istotę selekcji oraz jej metody, a w szczególności rozmowę kwalifikacyjną w rozbiciu na pogłębioną rozmowę kwalifikacyjną. Nawiązano do błędów popełnianych podczas oceny kandydatów. W dalszej części rozdziału nawiązano do wykorzystania w procesie selekcji referencji, badań testowych, bio-danych, ośrodków oceny, konkursów i komputerowych metod doboru kadr. Nawiązano również do niekonwencjonalnych metod doboru kadr.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace