licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 129

INFORMACJA

Temat pracy:
Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 149 z

 
Ilo stron: 50
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 129
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 149 z

Tre pracy:

    Zasoby ludzkie stanowią najważniejszy zasób w każdej organizacji. To właśnie pracownicy decydują o możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa, o wykorzystaniu przez nie pojawiających się szans rynkowych, a często również o jego przetrwaniu. Pracownicy i ich potencjał decyduje więc o kondycji przedsiębiorstwa i jego istnieniu na rynku. Dlatego szczególną rolę w każdej organizacji odgrywa rekrutacja i selekcja pracowników, ponieważ procesy te umożliwiają wyłonienie najlepszych kandydatów, których umiejętności i doświadczenie w okresie zatrudnienia dla firmy będą procentowały i przynosiły jej korzyści. Jednocześnie błędy w procesie rekrutacji skutkujące zatrudnieniem niewłaściwych osób, będą oznaczały niewykorzystane możliwości, a przez to realne straty.

   Niniejsza praca skupia się na problematyce rekrutacji i selekcji pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na roli i znaczeniu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Przedstawiono istotę zarządzania zasobami ludzkimi, jego cele, a także modele podejścia do omawianej problematyki. Końcowa część rozdziału przedstawia elementy procesu zarządzania kadrami.

   Drugi rozdział pracy traktuje o rekrutacji, jako instrumencie procesu pozyskania nowych pracowników. Omówiono poszczególne etapy procesu rozpoczynając od tworzenia wizerunku kandydata na stanowisko pracy i przeprowadzeniu analizy pracy. Opisano rekrutację właściwą oraz źródła rekrutacji pracowników w rozbiciu na rekrutację zewnętrzną i wewnętrzną. Przedstawiono procedurę rekrutacji wewnętrznej, a także wady i zalety rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przedstawione zostały również metody i formy rekrutacji oraz determinanty ich wyboru. Opisane zostały sposoby docierania do osób potencjalnie zainteresowanych podjęciem pracy, jak również alternatywy rekrutacji w organizacjach.

   Ostatni rozdział pracy przedstawia problematykę selekcji kandydatów. Przedstawiono istotę selekcji oraz jej metody, a w szczególności rozmowę kwalifikacyjną w rozbiciu na pogłębioną rozmowę kwalifikacyjną. Nawiązano do błędów popełnianych podczas oceny kandydatów. W dalszej części rozdziału nawiązano do wykorzystania w procesie selekcji referencji, badań testowych, bio-danych, ośrodków oceny, konkursów i komputerowych metod doboru kadr. Nawiązano również do niekonwencjonalnych metod doboru kadr.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 149 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.