Historia i organizacja Senatu RP

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 20
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Praca zawiera szczegółowe informacje na temat organizacji, struktury i zasad funkcjonowania Senatu RP. W ogólnym zarysie przedstawiono wybory do Sejmu I kadencji. Autor skupił się głównie na przekazaniu informacji o pozycji prawnej senatora, zasadach działania klubów i kół senackich, funkcji ustawodawczej senatu i jego innych kompetencjach.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.