Gospodarka odpadami komunalnymi w wybranym województwie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 119 zł

Opis pracy

Środowisko naturalne, określane także środowiskiem przyrodniczym lub geograficznym to powłoka ziemska w której może funkcjonować życie organiczne. Otoczenie tak określonego środowiska to zewnętrzna część skorupy ziemskiej, część atmosfery, wody, szatę roślinną, pokrywę gleby oraz świat zwierzęcy.

Termin środowiska naturalnego jest ściśle związany z szeregiem innych pojęć, czego przykładem jest działalność środowiskowa, którą określić można jako proekologiczną lub ekologiczną. Działalność taka może być klasyfikowana w kryteriach przedmiotowych i terytorialnych.

Niniejsza praca traktuje o problematyce ochrony środowiska w kontekście gospodarki odpadami komunalnymi. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki pracy. Przedstawiono pojęcie środowiska naturalnego, istotę i pojęcie odpadów oraz wielkość i strukturę odpadów.

Rozdział drugi pracy skupia się na przedstawieniu rodzajów odpadów komunalnych oraz ich właściwościach technologicznych. Przedstawiono klasyfikację odpadów komunalnych, a także aspekty związane z organizacją i utylizowaniem odpadów tego typu. Przybliżono także informacje związane z ilością i składem odpadów komunalnych.

Ostatni rozdział pracy przedstawia ocenę gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym województwie. Przedstawiono rolę samorządów w gospodarce odpadami komunalnymi. Przybliżono informacje o rynku odpadów komunalnych w tym województwie, a także opisano wady i zalety gospodarki komunalnej odpadami.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 119 zł.

Podobne prace