licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 130

INFORMACJA

Temat pracy:
Gospodarka odpadami komunalnymi w wybranym województwie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 70
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 130
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Środowisko naturalne, określane także środowiskiem przyrodniczym lub geograficznym to powłoka ziemska w której może funkcjonować życie organiczne. Otoczenie tak określonego środowiska to zewnętrzna część skorupy ziemskiej, część atmosfery, wody, szatę roślinną, pokrywę gleby oraz świat zwierzęcy.

   Termin środowiska naturalnego jest ściśle związany z szeregiem innych pojęć, czego przykładem jest działalność środowiskowa, którą określić można jako proekologiczną lub ekologiczną. Działalność taka może być klasyfikowana w kryteriach przedmiotowych i terytorialnych.

   Niniejsza praca traktuje o problematyce ochrony środowiska w kontekście gospodarki odpadami komunalnymi. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki pracy. Przedstawiono pojęcie środowiska naturalnego, istotę i pojęcie odpadów oraz wielkość i strukturę odpadów.

   Rozdział drugi pracy skupia się na przedstawieniu rodzajów odpadów komunalnych oraz ich właściwościach technologicznych. Przedstawiono klasyfikację odpadów komunalnych, a także aspekty związane z organizacją i utylizowaniem odpadów tego typu. Przybliżono także informacje związane z ilością i składem odpadów komunalnych.

   Ostatni rozdział pracy przedstawia ocenę gospodarki odpadami komunalnymi w wybranym województwie. Przedstawiono rolę samorządów w gospodarce odpadami komunalnymi. Przybliżono informacje o rynku odpadów komunalnych w tym województwie, a także opisano wady i zalety gospodarki komunalnej odpadami.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.