licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt




PRACA: 131

INFORMACJA

Temat pracy:
Turystyka biznesowa


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 159

 
Ilość stron: 53
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 131
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 159

Treść pracy:

    Turystyka biznesowa rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie i najczęściej utożsamiana jest z podróżami służbowymi, czyli tymi, które wiążą się z pracą zawodową. Coraz większa liczba autorów podkreśla zwiększające się znaczenie ekonomiczne tego obszaru turystyki, w szczególności ze względu na jego trwałość i stały wzrost udziału w rynku turystycznym. Turystyka biznesowa jest obecnie ważnym elementem rozwoju gospodarczego regionów. Praca skupia się na wybranych zagadnieniach dotyczących tej problematyki. Składa się z pięciu rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy jest wprowadzeniem do problematyki turystyki biznesowej. Obejmuje ustalenia terminologiczne związane z określeniem i scharakteryzowaniem przedmiotu analizy, a w szczególności określa definicję turystyki biznesowej. Dalsza część rozdziału zawiera wymienienie i opisanie form analizowanego rodzaju turystyki, a w szczególności kongresów, konferencji, konwencji, szkoleń i imprez motywacyjnych. Końcowa część rozdziału nawiązuje do wybranych aspektów turystyki biznesowej w Polsce. Przedstawiono dane statystyczne związane z wybranymi aspektami analizowanej problematyki.

   Drugi rozdział pracy poświęcono zagadnieniom dotyczącym rynku targowego, który jest najbardziej rozwiniętym obszarem turystyki biznesowej. Przedstawione zostały pokrótce organizacje targowe oraz znaczenie targów. Opisano również aspekty polskiego rynku targowego.

   Trzeci rozdział nawiązuje do charakterystyki polskiej turystyki biznesowej. Opisane zostały cele przyjazdów beneficjentów turystyki biznesowej w Polsce. Odniesiono się również do struktury wydatków charakteryzującej sektor turystyki biznesowej.

   Czwarty rozdział pracy to rozdział metodologiczny, gdzie opisano podstawowe założenia dotyczące metodologii badań własnych. Przedstawiony został przedmiot i cel badań, który odnosi się do kwestii najczęstszych celów turystyki biznesowej i próby scharakteryzowania specyfiki turystyki biznesowej w Polsce. Przedstawiono problem badawczy, określono hipotezy, a także zdefiniowano zmienne i wskaźniki. Końcowa część rozdziału przedstawia opis technik, narzędzi i metod badawczych.

   Ostatni, piąty, rozdział pracy przedstawia wyniki badań własnych w formie tabel i wykresów. Odpowiedzi, które zgromadzono dla każdego z pytań zostały odpowiednio skomentowane.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 159
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.


MakeMyRoster