Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie firmy X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 48
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez otoczenie, rozumiane zarówno jako klientów, ale również przez firmy współpracujące, czy nawet samych pracowników firmy, jest aspektem szczególnie ważnym w działalności każdego przedsiębiorstwa. Właśnie sposób postrzegania przedsiębiorstwa decyduje o wielkości jego sprzedaży, zainteresowaniu jego produktami, wynikach finansowych i pośrednio o możliwościach rozwoju i ekspansji rynkowej. Wizerunek przedsiębiorstwa, bo o nim mowa, jest więc często obszarem kluczowym. Niniejsza praca skupia się na aspektach związanych z wizerunkiem przedsiębiorstw opierając się na konkretnym przykładzie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy przedstawia zagadnienia związane z wizerunkiem przedsiębiorstwa i zasadami jego tworzenia. Przybliżono istotę i cele marketingu oraz zakres działań marketingowych. Przybliżono pojęcie wizerunku i jego rodzaje. Opisane zostały zależności między wizerunkiem i całościową identyfikacją podmiotu, opisano również kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Drugi rozdział pracy dostarcza informacji o analizowanym przedsiębiorstwie i jego działalności realizowanej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przedstawiono zakres działalności firmy, jej historię, a także historię najbardziej popularnej marki produktów przedsiębiorstwa.

Trzeci rozdział pracy skupia się na aspektach związanych z kreowaniem wizerunku przedsiębiorstwa w opinii jego klientów na podstawie badań własnych. Przedstawiono cel i przedmiot badań, problem badawczy, hipotezy, zmienne i wskaźniki, a także metody, techniki i narzędzia badawcze. Opisane zostały również wyniki badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.